skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Chủ đề: Historia xóa Cơ sở dữ liệu: HathiTrust Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Creating Laos: The Making of a Lao Space between Indochina and Siam, 1860-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Laos: The Making of a Lao Space between Indochina and Siam, 1860-1945

Ivarsson, Søren; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788776940232 ; ISBN: 9788776940225 ; ISBN: 8776940233 ; ISBN: 8776940225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-98
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-98

Eklöf, Stefan; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Studies in Contemporary Asian History

ISBN: 9788787062695 ; ISBN: 9788787062688 ; ISBN: 8787062690 ; ISBN: 8787062682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia’s Maritime Marauders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia’s Maritime Marauders

Eklöf, Stefan; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Studies in Contemporary Asian History

ISBN: 9788791114366 ; ISBN: 9788791114373 ; ISBN: 8791114365 ; ISBN: 8791114373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tanegashima: The Arrival of Europe in Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanegashima: The Arrival of Europe in Japan

Lidin, Olof G; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Monographs

ISBN: 9788791114106 ; ISBN: 9788791114120 ; ISBN: 8791114101 ; ISBN: 8791114128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...