skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Percutaneous Heart Valve Implantation

Pai-Dhungat, Jayant

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2018, Vol.66(3), pp.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 30341883 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Symbols: Part-3

Pai-Dhungat, Jayant

The Journal of the Association of Physicians of India, January 2018, Vol.66(1), pp.105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 30341857 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Symbols: Part-1

Dhungat, Jayant Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, November 2017, Vol.65(11), pp.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 29322724 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Fletcher, The Centaur Company, and Proprietary Medicine Revenue Stamps

Steensma, David P ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, September 2017, Vol.92(9), pp.e127-e128 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 28870369 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.06.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Papaya Leaves in Dengue

Dhungat, Jayant Pai ; Gore, Geeta

The Journal of the Association of Physicians of India, December 2016, Vol.64(12), pp.102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 28406004 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yawning: Behavior and Physiology

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, July 2016, Vol.64(7), pp.106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27759362 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral Rehydration Therapy-20th Century Wonder

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, June 2016, Vol.64(6), pp.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27739287 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barry Marshall and Robin Warren: H. pylori in Peptic ulcer

Dhungat, J V Pai-

The Journal of the Association of Physicians of India, April 2016, Vol.64(4), pp.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27734658 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otto Wichterle--Inventor of the First Soft Contact Lenses

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, March 2016, Vol.91(3), pp.e45-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26944252 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2016.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Postage Stamps Promoted Cigarette Smoking

Gori, Davide

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2016, Vol.64(3), pp.102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27731576 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freidrich Loeffler and Diphtheria

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, February 2016, Vol.64(2), pp.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27730798 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 41-cent Postage Stamp of Linus Pauling

Bause, George S

Anesthesiology, January 2016, Vol.124(1), pp.34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-1175 ; PMID: 26669986 Version:1 ; DOI: 10.1097/01.anes.0000473724.58125.e0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bernardo Houssay (1887-1971): Endocrine physiologist and Nobel laureate

Tan, Siang Yong ; Ponstein, Nathaniel

Singapore medical journal, January 2016, Vol.57(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 26831308 Version:1 ; DOI: 10.11622/smedj.2016003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friedrich August Johannes Löffler (Loeffler), German Bacteriologist

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, December 2015, Vol.90(12), pp.e135 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26653308 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2015.07.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitric Oxide (NO): Molecule of the Year 1992

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, December 2015, Vol.63(12), pp.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27666918 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, December 2015, Vol.90(12), pp.e91-2

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 26515016 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Theiler – and Yellow Fever

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, November 2015, Vol.63(11), pp.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 29900718 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Papanicolaou (1883-1962): Discoverer of the Pap smear

Tan, Siang Yong ; Tatsumura, Yvonne

Singapore medical journal, October 2015, Vol.56(10), pp.586-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 26512152 Version:1 ; DOI: 10.11622/smedj.2015155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ibn al Haizam y el Ano Internacional de la Luz.
Ibn al Haizam and the International Year of Light

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, October 2015, Vol.90(10), pp.e79-80

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 26423776 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2015.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Minot and Pernicious Anemia

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, August 2015, Vol.63(8), pp.94-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27604448 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (272)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1995  (34)
 3. 1996đến2002  (122)
 4. 2003đến2011  (75)
 5. Sau 2011  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (283)
 2. Spanish  (22)
 3. Portuguese  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davies, M.K.
 2. Haas, L.F.
 3. Kyle, R.A.
 4. Shampo, M.A.
 5. Hollman, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...