skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Cambridge handbook of child language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cambridge handbook of child language

Bavin Edith Laura

New York : Cambridge University Press, 2009. - (401 CAM 2009) - ISBN9780521883375

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)

Twain Mark; Hearn Michael Patrick

New York : Norton, c2001. - (813 TWA 2001) - ISBN0393020398

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Dictionary of American children's fiction, 1985-1989 : books of recognized merit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of American children's fiction, 1985-1989 : books of recognized merit

Helbig Alethea.; Perkins Agnes

Westport, Conn. : Greenwood press, 1993. - (813 HEL 1993) - ISBN0313277192 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Midnight's children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Midnight's children

Rushdie Salman.

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1991, 1980. - (823 RUS 1991) - ISBN0140132708

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Silas Marner : the Weaver of Raveloe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silas Marner : the Weaver of Raveloe

Eliot George

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, c1993 - (823 ELI 1993) - ISBN0679420304

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The turn of the screw : An authoritative text, backgrounds and sources, essays in criticism

James Henry; Kimbrough Robert ed

New York, W. W. Norton [1966] - (813 JAM 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Doctor Thorne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctor Thorne

Trollope Anthony

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1993 - (823 TRO 1993) - ISBN0679423044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The edge of the water
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edge of the water

George Elizabeth

New York, New York : Viking, an imprint of Penguin Group (USA), 2014. - (813 GEO 2014) - ISBN9780670012978 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

22 across.

Arizona State University. Office of Youth Preparation.; Arizona State University. Virginia G. Piper Center for Creative Writing.; Arizona State University. Young Writers Program.

[Tempe, AZ] : Arizona State University - (PS508.C5 A16) - ISSN1557-7899

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The edge of nowhere
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edge of nowhere

George Elizabeth

New York : Viking, 2012. - (813 GEO 2012) - ISBN9780670012961 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Shelter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shelter

Phillips Jayne Anne

Boston : Houghton Mifflin/Seymour Lawrence, 1994. - (813 PHI 1994) - ISBN0395488907 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The scarlet letter : a romance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scarlet letter : a romance

Hawthorne Nathaniel

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - London : a Millennium project, 1992 - (813.3 HAW 1992) - (813 HAW 1992) - ISBN0679417311 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Little Dorrit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Dorrit

Dickens Charles

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - (823 DIC 1992) - ISBN0679417257 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Howards End
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Howards End

Forster E. M.

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1991] - (823 FOR 1991) - (823 FOR 1919) - ISBN0679406689 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Moll Flanders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moll Flanders

Defoe Daniel

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1991 - (823 DEF 1991) - ISBN0679405488 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Charlotte Temple
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charlotte Temple

Rowson; Davidson Cathy N.

New York : Oxford University Press, 1986. - (813 ROW 1986) - ISBN0195042387 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Singapore childhood our stories then and now.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Singapore childhood our stories then and now.

Koh, Jame

E-ISBN 9789814390774

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Familiar Strangers, Juvenile Panic and the British Press
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familiar Strangers, Juvenile Panic and the British Press

Morrison, James

ISBN10: 134970833X ; ISBN13: 9781349708338 ; E-ISBN10: 1137529954 ; E-ISBN13: 9781137529954

Toàn văn sẵn có

20
Theatre for youth third space performance, democracy, and community cultural development.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theatre for youth third space performance, democracy, and community cultural development.

Woodson, Stephani Etheridge

E-ISBN 1783205326 ; E-ISBN 9781783205318 ; E-ISBN 9781783205325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (556)
 2. 1956đến1986  (11)
 3. 1987đến1997  (19)
 4. 1998đến2007  (47)
 5. Sau 2007  (316)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.554)
 2. Hình ảnh  (8)
 3. Tạp chí  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.255)
 2. French  (53)
 3. German  (28)
 4. Polish  (13)
 5. Spanish  (10)
 6. Dutch  (5)
 7. Danish  (4)
 8. Portuguese  (3)
 9. Italian  (2)
 10. Finnish  (2)
 11. Welsh  (1)
 12. Esperanto  (1)
 13. Persian  (1)
 14. Norwegian  (1)
 15. Romanian  (1)
 16. Chinese  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Unknown
 3. Dickens, Charles
 4. Ewing, Juliana Horatia Gatty
 5. Twain, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...