skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.405  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mathematische Modellierung
Mathematische Modellierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematische Modellierung

ISBN3-528-06434-X;ISBN3-322-87603-9

Truy cập trực tuyến

2
Mathematische Modellierung
Mathematische Modellierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematische Modellierung

ISBN3-519-02635-X;ISBN3-322-91135-7

Truy cập trực tuyến

3
Modellierung verteilter Systeme
Modellierung verteilter Systeme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung verteilter Systeme

ISBN3-528-05433-6;ISBN3-322-88841-X

Truy cập trực tuyến

4
Software-Diversität und ihre Modellierung
Software-Diversität und ihre Modellierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software-Diversität und ihre Modellierung

ISBN3-540-51827-4;ISBN3-642-83999-1

Truy cập trực tuyến

5
Abstrakte Modellierung digitaler Schaltungen
Abstrakte Modellierung digitaler Schaltungen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstrakte Modellierung digitaler Schaltungen

ISBN3-642-79690-7;ISBN3-642-79689-3

Truy cập trực tuyến

6
Objektorientierte Modellierung von Automatisierungssystemen
Objektorientierte Modellierung von Automatisierungssystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objektorientierte Modellierung von Automatisierungssystemen

ISBN3-540-60102-3;ISBN3-642-79905-1

Truy cập trực tuyến

7
Modellierung und Simulation im Umweltbereich
Modellierung und Simulation im Umweltbereich
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung und Simulation im Umweltbereich

ISBN3-322-90907-7;ISBN3-322-90906-9

Truy cập trực tuyến

8
Informationssysteme und Künstliche Intelligenz: Modellierung
Informationssysteme und Künstliche Intelligenz: Modellierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informationssysteme und Künstliche Intelligenz: Modellierung

ISBN3-540-55182-4;ISBN3-642-77312-5

Truy cập trực tuyến

9
Unternehmensübergreifende Modellierung von Datenstrukturen
Unternehmensübergreifende Modellierung von Datenstrukturen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unternehmensübergreifende Modellierung von Datenstrukturen

ISBN3-8244-0306-4;ISBN3-322-99444-9

Truy cập trực tuyến

10
Modellierung und Ausführung von Workflows mit Petri-Netzen
Modellierung und Ausführung von Workflows mit Petri-Netzen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung und Ausführung von Workflows mit Petri-Netzen

ISBN3-8154-2600-6;ISBN3-322-81039-9

Truy cập trực tuyến

11
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechen- und Kommunikationssystemen
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechen- und Kommunikationssystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messung, Modellierung und Bewertung von Rechen- und Kommunikationssystemen

ISBN3-540-57201-5;ISBN3-642-78495-X

Truy cập trực tuyến

12
Modellierung, Simulation und Optimierung von Nachrichtensystemen
Modellierung, Simulation und Optimierung von Nachrichtensystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung, Simulation und Optimierung von Nachrichtensystemen

ISBN3-540-57215-5;ISBN3-642-85022-7

Truy cập trực tuyến

13
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen und Netzen
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen und Netzen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen und Netzen

ISBN3-540-51713-8;ISBN3-642-75079-6

Truy cập trực tuyến

14
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen
Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messung, Modellierung und Bewertung von Rechensystemen

ISBN3-540-54550-6;ISBN3-642-76934-9

Truy cập trực tuyến

15
Messung und Modellierung paralleler und verteilter Rechensysteme
Messung und Modellierung paralleler und verteilter Rechensysteme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Messung und Modellierung paralleler und verteilter Rechensysteme

ISBN3-519-02144-7;ISBN3-322-99681-6

Truy cập trực tuyến

16
Entwicklung eines interaktiven Simulators auf der Basis von Petri-Netzen zur Modellierung und Bewertung hybrider Montagestrukturen
Entwicklung eines interaktiven Simulators auf der Basis von Petri-Netzen zur Modellierung und Bewertung hybrider Montagestrukturen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entwicklung eines interaktiven Simulators auf der Basis von Petri-Netzen zur Modellierung und Bewertung hybrider Montagestrukturen

ISBN3-540-55229-4;ISBN3-662-07047-2

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung von Extraktionsgleichgewichten auf der Grundlage des Marquardt-Verfahrens

Petrich, Michael ; Beyer, Lothar ; Gloe, Karsten ; Mühl, Peter

Analytica Chimica Acta, 1990, Vol.228, pp.229-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/S0003-2670(00)80498-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung von Stoffausbreitungen

Matthies, Michael ; Klein, Markus

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 1994, Vol.6(6), pp.359-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1007/BF02937721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Katastrophen - Modellierung und Vorhersage.: Klüppelberg C., Zürich, Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker, Heft 1, 1994, pp. 29–49

Insurance Mathematics and Economics, 1994, Vol.15(1), pp.84-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6687 ; E-ISSN: 1873-5959 ; DOI: 10.1016/0167-6687(94)90731-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modellierung von Workflow-Management-Anwendungen

Lehmann, Frank ; Ortner, Erich

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 1996

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.405  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (810)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (87)
 2. 1990đến1990  (80)
 3. 1991đến1991  (120)
 4. 1992đến1993  (283)
 5. Sau 1993  (835)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (880)
 2. German  (654)
 3. French  (78)
 4. Danish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...