skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Smith, Brock xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries

Smith, Brock

The Journal of Development Economics, 2015, Vol.116, p.57(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Journal of Development Economics, September 2015, Vol.116, pp.57-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Journal of Development Economics, Sep 2015, Vol.116, p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043878 ; E-ISSN: 18726089

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Journal of development economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties.(Report)

James, Alexander ; Smith, Brock

Journal of Environmental Economics and Management, 2017, Vol.84, p.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-0696 ; DOI: 10.1016/j.jeem.2016.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Disease and the Oil and Boom and Bust

Smith, Brock

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties

Smith, Brock

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

There Will Be Blood: Crime Rates in Shale-Rich US Counties

Smith, Brock

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left in the Dark? Oil and Rural Poverty

Smith, Brock ; Wills, Samuel

Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 01 October 2018, Vol.5(4), pp.865-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23335955 ; E-ISSN: 23335963 ; DOI: 10.1086/698512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life in the Time of Oil: A Pipeline and Poverty in Chad, By Lori Leonard

Smith, Brock

The Journal of Development Studies, 02 September 2017, Vol.53(9), pp.1535-1536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0388 ; E-ISSN: 1743-9140 ; DOI: 10.1080/00220388.2017.1280963

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (3)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (5)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, Brock
 2. Smith, B
 3. James, Alexander
 4. Wills, S
 5. James, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...