skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect (Elsevier) xóa Nhan đề tạp chí: Lancet xóa Health Reference Center Academic (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

Lancet (London, England), 06 May 2017, Vol.389(10081), pp.1841-1850 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27916235 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority health care remains a problem for Canada's leaders

Webster, Paul

Lancet (London, England), 2005, Vol.365(9470), pp.1531-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15875285 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Housing triggers health problems for Canada's First Nations

Webster, Paul C

Lancet (London, England), 07 February 2015, Vol.385(9967), pp.495-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25713843 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohingya in Bangladesh: an unfolding public health emergency

White, Kate

Lancet (London, England), 28 October 2017, Vol.390(10106), pp.1947 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 29050644 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32677-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

Lancet (London, England), 23 July 2016, Vol.388(10042), pp.390-400 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27323925 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between air pollution and coronary artery calcification within six metropolitan areas in the USA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution): a longitudinal cohort study.(Clinical report)

Kaufman, Joel ; Adar, Sara ; Barr, R ; Budoff, Matthew ; Burke, Gregory ; Curl, Cynthia ; Daviglus, Martha ; Gassett, Amanda ; Jacobs, David ; Kronmal, Richard ; Larson, Timothy ; Navas-Acien, Ana ; Olives, Casey ; Sampson, Paul ; Sheppard, Lianne ; Siscovick, David ; Stein, James ; Szpiro, Adam ; Watson, Karol ; Kaufman, Joel;

The Lancet, August 13, 2016, Vol.388(10045), p.696(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00378-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Webster, Paul
  2. Kronmal, Richard
  3. Sheppard, Lianne
  4. Navas-Acien, Ana
  5. Diamond, Milton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...