skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Capitalism xóa Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CEPAL Review no.4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CEPAL Review no.4

CEPAL Review, Issue 4

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Patrizia Piozzi

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Revista de la CEPAL no.4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la CEPAL no.4

Revista CEPAL, Issue 4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Patrizia
  2. Piozzi
  3. Patrizia Piozzi
  4. Piozzi, Patrizia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...