skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect (Elsevier) xóa Năm xuất bản: Trước1978 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements and the panspermia hypotheses

Gualtieri, Devlin M

Icarus, 1977, Vol.30(1), pp.234-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90138-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A possible rotation period for the minor planet 164 Eva

Schober, Hans Josef ; Scaltriti, Franco ; Zappalà, Vincenzo

Icarus, 1977, Vol.31(1), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90080-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of detecting extrasolar planets: I. Imaging

Kenknight, C.E

Icarus, 1977, Vol.30(2), pp.422-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90176-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of the atmosphere of Uranus

Danielson, R.E

Icarus, 1977, Vol.30(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90102-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The abundances of ammonia in the atmospheres of Jupiter, Saturn, and Titan

Woodman, Jerry H ; Trafton, L ; Owen, Tobias

Icarus, 1977, Vol.32(3), pp.314-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90004-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the sources of ultraviolet absorption in spectra of Titan and the outer planets

Scattergood, Thomas ; Owen, Tobias

Icarus, 1977, Vol.30(4), pp.780-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90095-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reality of the Venus winds

Ainsworth, J.E ; Herman, J.R

Icarus, 1977, Vol.30(2), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90166-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observations of NH 3 in the atmosphere of Jupiter during 1973, 1974

Young, K.A ; Margolis, J.S

Icarus, 1977, Vol.30(1), pp.129-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90127-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the evolution of the lunar orbit

Turcotte, D.L ; Cisne, J.L ; Nordmann, J.C

Icarus, 1977, Vol.30(2), pp.254-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90157-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the timing of an interstellar communication

Mclaughlin, William I

Icarus, 1977, Vol.32(4), pp.464-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90019-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limitations to growth of microorganisms on Uranus, Neptune, and Titan

Margulis, Lynn ; Halvorson, Harlyn O ; Lewis, John ; Cameron, A.G.W

Icarus, 1977, Vol.30(4), pp.793-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90097-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyman-alpha observations of Comet West (1975n)

Opal, Chet B ; Carruthers, George R

Icarus, 1977, Vol.31(4), pp.503-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90152-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UBV photometry of small and distant asteroids

Zellner, B ; Andersson, L ; Gradie, J

Icarus, 1977, Vol.31(4), pp.447-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90148-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved Venus cloud model

Young, Andrew T

Icarus, 1977, Vol.32(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90045-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible effect of subsurface inhomogeneities on the lunar microwave spectrum

Fisher, Arthur D ; Staelin, David H

Icarus, 1977, Vol.32(1), pp.98-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90052-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined position and diameter measures for lunar craters

Arthur, D.W.G

Icarus, 1977, Vol.32(1), pp.127-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90054-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A photographic lightcurve of the Amor asteroid 1580 Betulia

Lagerkvist, Claes-Ingvar

Icarus, 1977, Vol.32(2), pp.233-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90063-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-dispersion spectroscopic observations of Venus near superior conjunction: I. The carbon dioxide band at 7820 Å

Young, L.D.G ; Schorn, R.A.J ; Young, A.T

Icarus, 1977, Vol.30(3), pp.559-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90109-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon vidicon imaging of jupiter: 4100- to 8300-Å absolute reflectivities and limb darkening of spatially resolved regions

Diner, David J ; Westphal, James A

Icarus, 1977, Vol.32(3), pp.299-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90003-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbulent viscosity and Jupiter's tidal Q

Goldreich, Peter ; Nicholson, Philip D

Icarus, 1977, Vol.30(2), pp.301-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/0019-1035(77)90163-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.289)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (296)
 2. 1961đến1964  (1.184)
 3. 1965đến1968  (1.065)
 4. 1969đến1973  (1.751)
 5. Sau 1973  (1.627)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.899)
 2. French  (35)
 3. German  (3)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sagan, Carl
 2. King-Hele, D.G.
 3. Veverka, J.
 4. McElroy, M.B.
 5. Schunk, R.W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...