skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect (Elsevier) xóa Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: NIMHD--NIH's institute for minority health

Arnold, Carrie

Lancet (London, England), 07 November 2015, Vol.386(10006), pp.1812 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 26843298 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00815-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US health care still failing ethnic minorities

Devi, Sharmila

Lancet (London, England), 07 June 2008, Vol.371(9628), pp.1903-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 18543412 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there equity in access to health services for ethnic minorities in Sweden?

Hjern, Anders ; Haglund, Bengt ; Persson, Gudrun ; Rosen, Mans

European Journal of Public Health, Jun 1, 2001, Vol.11(2), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11011262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/11.2.147

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity

Mahmood, Syed S ; Wroe, Emily ; Fuller, Arlan ; Leaning, Jennifer

Lancet (London, England), 06 May 2017, Vol.389(10081), pp.1841-1850 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27916235 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00646-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority health care remains a problem for Canada's leaders

Webster, Paul

Lancet (London, England), 2005, Vol.365(9470), pp.1531-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15875285 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Housing triggers health problems for Canada's First Nations

Webster, Paul C

Lancet (London, England), 07 February 2015, Vol.385(9967), pp.495-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25713843 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rohingya in Bangladesh: an unfolding public health emergency

White, Kate

Lancet (London, England), 28 October 2017, Vol.390(10106), pp.1947 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 29050644 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32677-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgender people: health at the margins of society

Winter, Sam ; Diamond, Milton ; Green, Jamison ; Karasic, Dan ; Reed, Terry ; Whittle, Stephen ; Wylie, Kevan

Lancet (London, England), 23 July 2016, Vol.388(10042), pp.390-400 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 27323925 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00683-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between air pollution and coronary artery calcification within six metropolitan areas in the USA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution): a longitudinal cohort study.(Clinical report)

The Lancet, August 13, 2016, Vol.388(10045), p.696(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00378-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (1)
 3. 2008đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Webster, Paul
 2. Kronmal, Richard
 3. Sheppard, Lianne
 4. Navas-Acien, Ana
 5. Green, Jamison

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...