skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Algorithms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarse-grained model of entangled polymer melts in non-equilibrium

Rakshit, A. ; Picu, R.

Rheologica Acta, 2008, Vol.47(9), pp.1039-1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-4511 ; E-ISSN: 1435-1528 ; DOI: 10.1007/s00397-008-0298-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentials of Mean Force for Protein Structure Prediction Vindicated, Formalized and Generalized.(Research Article)

Hamelryck, Thomas ; Borg, Mikael ; Paluszewski, Martin ; Paulsen, Jonas ; Frellsen, Jes ; Andreetta, Christian ; Boomsma, Wouter ; Bottaro, Sandro ; Ferkinghoff-Borg, Jesper

PLoS ONE, Nov 10, 2010, Vol.5(11), p.e13714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0013714

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rakshit, A
  2. Hamelryck, Thomas
  3. A. Rakshit
  4. Paulsen, Jonas
  5. Paluszewski, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...