skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng giải tích. Tập 1

Nguyễn Duy Tiến

H.: ĐHQG, 2001 - H. : ĐHQG , 2001 - (515 NG-T(1) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích : Giáo trình toán nhóm ngành 1. Tập 1

Phạm Ngọc Thao

H. : ĐHQGHN, 1998 - (515 BAI(1) 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích : Nhóm ngành 1. Tập 2

Phạm Ngọc Thao Chủ biên

H. : Đại học quốc gia, 1998 - (515 BAI(2) 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 2. Phần 1

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2001 - (515 TR-L(2.1) 2001)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 3, tích phân phụ thuộc tham số - tích phân bội tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN , 2011 - H. : ĐHQGHN, 2012 - (515 TR-L(3) 2009) - (515 TR-L(3) 2007) - (515 TR-L(3) 2011) - (515 TR-L(3) 2012)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích toán học

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lí thuyết hàm số biến thực : Các bài toán và định lí

Otran YU.S.; Trần Phúc Cương Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1979 - (515 OTR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Calculus : Early transcendental functions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus : Early transcendental functions

Smith Robert T.; Minton Roland B.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007. - (515 SMI 2007) - ISBN9780072869538;ISBN0072869534

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A First Course in Mathematical Analysis

Cam. : Cam.U.Press , 1962 - (515 FIR 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải thích II+III : phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Dùng cho sinh viên kỹ thuật (cao đẳng, đại học, sau đại học)

Trần Bình

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000 - (515 TR-B 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích hàm : giáo trình cho các trường đại học

Đỗ Văn Lưu

H. : KHKT, 1999 - (515 ĐO-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích I phép tính vi phân, tích phân và chuỗi : Giáo trình dùng cho sinh viên trường đại học Xây dựng Hà Nội và sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 GIA 2005)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích II

Phạm Ngọc Thao

H. : ĐHTH, 1979 - (515 PH-T 1979)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Lipschitz : giáo trình dành cho các trường đại học

Đỗ Văn Lưu

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999 - (515 ĐO-L 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích số

Phạm Kỳ Anh

H. : ĐHQGHN, 2002 - H.: ĐHQG, 2000 - (515 PH-A 2002) - (515 PH-A 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học : các ví dụ và bài toán. Phần 2, tập 2

Liasko Y.Y.; Boiatruc A.C; Gai IA.G; Lê Trọng Vinh Người dịch; Đặng Huy Ruận Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1979 - (515 LIA(2.2) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học : các ví dụ và các bài toán. Tập 2

Liaskô Y. Y.; Bôiatruc A. C; Gai IA. C; Lê Đình Thịnh

H. : ĐH và THCN , 1978 - (515 LIA(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 NG-K(2) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích vectơ : giáo trình lí thuyết và bài tập có hướng dẫn

Nguyễn Xuân Liêm

H. : GDVN , 2012 - (515 NG-L 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích 1

Nguyễn Thị Dung; Đỗ Phi Nga; Vũ Gia Tê

H. : TT & TT , 2010 - (515 GIA(1) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (21)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Sang
  2. Trần Đức Long
  3. Hoàng Quốc Toàn
  4. Nguyễn Văn Khuê
  5. Phạm Ngọc Thao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...