skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Ting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WashU Epigenome Browser update 2019

Li, Daofeng ; Hsu, Silas ; Purushotham, Deepak ; Sears, Renee L ; Wang, Ting

Nucleic acids research, 02 July 2019, Vol.47(W1), pp.W158-W165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 31165883 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkz348

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilschmiedia turbinata: A Newly Recognized but Dying Species of Lauraceae from Tropical Asia Based on Morphological and Molecular Data

Liu, Bing ; Yang, Yong ; Xie, Lei ; Zeng, Gang ; Ma, Keping

PLoS One, Jun 2013, Vol.8(6), p.e67636 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0067636

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

methylC Track: visual integration of single-base resolution DNA methylation data on the WashU EpiGenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Lowdon, Rebecca F ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2206-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24728854 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu191

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenomic annotation of genetic variants using the Roadmap Epigenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Zhang, Bo ; Lowdon, Rebecca F ; Rockweiler, Nicole B ; Sears, Renee L ; Madden, Pamela A F ; Smirnov, Ivan ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Nature biotechnology, April 2015, Vol.33(4), pp.345-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25690851 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomopterellidae Restored, with Two New Genera and Its Phylogeny in Evanioidea (Hymenoptera).(Research Article)

Li, Longfeng ; Rasnitsyn, Alexandr P ; Shih, Chungkun ; Ren, Dong;

PLoS ONE, Dec 10, 2013, Vol.8(12), p.e82587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082587

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Ting
  2. Li, Daofeng
  3. Wang, T.
  4. Zhou, Xin
  5. Costello, Joseph F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...