skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Smith, Brock xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Disease and the Oil and Boom and Bust

Smith, Brock

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The resource curse exorcised: Evidence from a panel of countries

Smith, Brock

Journal of Development Economics, September 2015, Vol.116, pp.57-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2015.04.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resource Curse Exorcised: Evidence from a Panel of Countries

Smith, Brock

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

There will be blood: Crime rates in shale-rich U.S. counties

Smith, Brock

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

There Will Be Blood: Crime Rates in Shale-Rich US Counties

Smith, Brock

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, Brock
  2. Smith, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...