skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A preface to democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A preface to democratic theory

Dahl Robert Alan

[Chicago] : University of Chicago Press , [1956] - (321.8 DAH 1956) - ISBN0226134261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Escoltisme, una pedagogia per a la democràcia

Franch, Joaquim

Truy cập trực tuyến

3
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales

Medina Echavarría, José

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Patrizia Piozzi

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1983, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1982, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Truy cập trực tuyến

7
Educación y democracia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educación y democracia

Rama, Germán W.

Truy cập trực tuyến

8
Democracia y políticas neoliberales
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y políticas neoliberales

Gurrieri, Adolfo

Truy cập trực tuyến

9
El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El proceso de cambio en Chile: la experiencia 1965-1970

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

10
Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La transición a la democracia en América del Sur. Una aproximación a su estudio

Carlos Huneeus

Revista española de investigaciones sociológicas, 01 January 1982, Vol.1(20), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5233 ; E-ISSN: 1988-5903

Truy cập trực tuyến

12
Dependencia e democracia
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependencia e democracia

Cardoso, Fernando Henrique

Truy cập trực tuyến

13
La planificación en el proceso de cambio
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La planificación en el proceso de cambio

Molina Silva, Sergio

Truy cập trực tuyến

14
Notes on the future of the Western democracies
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the future of the Western democracies

Medina Echavarría, José

Truy cập trực tuyến

15
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Wolfe, Marshall

Truy cập trực tuyến

16
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Weinberg, Gregorio

Truy cập trực tuyến

17
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Palma, Eduardo

Truy cập trực tuyến

18
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Geneletti, Carlo

Truy cập trực tuyến

19
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Durston, John

Truy cập trực tuyến

20
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Wolfe, Marshall

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (2)
 2. 1966đến1973  (3)
 3. 1974đến1977  (17)
 4. 1978đến1982  (5)
 5. Sau 1982  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (16)
 2. English  (11)
 3. Portuguese  (2)
 4. Catalan  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molina Silva, Sergio
 2. Medina Echavarría, José
 3. Geneletti, Carlo
 4. Durston, John
 5. Palma, Eduardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...