skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effection and Mechanism of Radiosensitivity of Non-small Cell Lung Cancer Cell Line H358 Following Gefitinib Treatment

Deng, Jie ; Zhuang, Liang ; Chen, Yuan

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2011, Vol.14(11), pp.841-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/cjlc.v14i11.3204

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of SERVQUAL on Behavioral Intentions of Thai Tourists Travelling in the Thai-Myanmar Border Area

Kanthachai, Nongnout

Contemporary Management Research, Sep 2015, Vol.11(3), pp.277-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18135498 ; DOI: 10.7903/cmr.13847

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Autophagy in the Radiosensitivity of Human Lung Adenocarcinoma A549 Cells

Xu, Liyao ; Wang, Yong ; Liu, Qin ; Luo, Hui ; Zhong, Xiaojun ; LI, Yong

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2016, Vol.19(12), pp.799-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2016.12.01

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Cyperaceae from Myanmar. Part 2

Koyama, Tetsuo

Taiwania, Mar 2018, Vol.63(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2018.63.1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

India has world's cheapest mobile data

Telecom Asia (Online), Mar 11, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telenor Myanmar extends non-stop roaming to Malaysia, Singapore

Telecom Asia (Online), Mar 15, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unitel introduces eSIMs to Laos market

Telecom Asia (Online), Mar 28, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telenor appoints Irfan Khan to head the group's Asia operations

Telecom Asia (Online), Apr 2, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam, Ericsson open IoT Innovation Hub

Telecom Asia (Online), Apr 16, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ooredoo Group profit falls 18% in 2018

Telecom Asia (Online), Apr 23, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telenor Myanmar expanding reach of LTE network

Telecom Asia (Online), Apr 26, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

HyalRoute to invest up to $2b in Philippines fiber project

Telecom Asia (Online), May 8, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ooredoo Myanmar signs 5G agreement with ZTE

Telecom Asia (Online), May 16, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rajeev Sethi takes helm at Ooredoo Myanmar

Telecom Asia (Online), May 22, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

KDDI, Sumitomo to enter Myanmar mobile game market

Telecom Asia (Online), May 23, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telenor Myanmar signs partnership with TikTok

Telecom Asia (Online), May 27, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ericsson, VNPT forge Industry 4.0 strategic partnership

Telecom Asia (Online), May 31, 2019

E-ISSN: 1681181X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to the Flora of Myanmar IV: A new species and a newly recorded taxon of the genus Sapria (Rafflesiaceae)

Tanaka, Nobuyuki ; Nagamasu, Hidetoshi ; Tagane, Shuichiro ; Hnin, Phyu

Taiwania, Aug 2019, Vol.64(4), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2019.64.357

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (13)
 2. Bài báo  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Liyao
 2. Chen, Yuan
 3. Wang, Yong
 4. Zhuang, Liang
 5. Li, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...