skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình giải tích lồi ứng dụng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích lồi ứng dụng

Nguyễn Văn Hiền; Lê Dũng Mưu; Nguyễn Hữu Điển

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015 - (515 NG-H 2015) - ISBN9786046219002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình độ đo-tích phân : lưu hành nội bộ

Trần Văn Ân; Kiều Phương Chi

H. : Ngân hàng phát triển Châu Á , 2013 - (515 TR-A 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích 2

Nguyễn Thị Dung; Đỗ Phi Nga; Vũ Gia Tê

H. : TT & TT , 2010 - (515 GIA(2) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích 1

Nguyễn Thị Dung; Đỗ Phi Nga; Vũ Gia Tê

H. : TT & TT , 2010 - (515 GIA(1) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 3, tích phân phụ thuộc tham số - tích phân bội tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN , 2011 - H. : ĐHQGHN, 2012 - (515 TR-L(3) 2009) - (515 TR-L(3) 2007) - (515 TR-L(3) 2011) - (515 TR-L(3) 2012)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán kỹ thuật

Tô Bá Đức; Nguyễn Hữu Phát; Đào Lê Thu Thảo

H. : KHKT, 2008 - (515 TO-Đ 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tính : dùng cho các trường đại học kĩ thuật

Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2008 - H. : Giáo dục , 2009 - (515 TA-Đ 2008) - (515 TA-Đ 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương pháp tính : dùng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác

Dương Thủy Vỹ

H. : KHKT, 2007 - (515 DU-V 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích đa trị

Nguyễn Đông Yên

H. : KHTN & CN, 2007 - (515 NG-Y 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Calculus : Early transcendental functions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus : Early transcendental functions

Smith Robert T.; Minton Roland B.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007. - (515 SMI 2007) - ISBN9780072869538;ISBN0072869534

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2006 - (515 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2006 - (515 TR-L(3) 2006)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 2

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(2) 2005)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học : Dùng cho sinh viên toán tin học và các ngành kỹ thuật. Tập 1

Tạ Khắc Cư; Nguyễn Văn Quảng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (515 TA-C(1) 2005)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính biến phân

Đào Huy Bích

H. : ĐHQGHN, 2002 - (515 ĐA-B 2002)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 NG-K(2) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (18)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Sang
  2. Trần Đức Long
  3. Hoàng Quốc Toàn
  4. Nguyễn Văn Khuê
  5. Phạm Ngọc Thao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...