skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter- and Intra-firm Learning Synergy through Integrating Absorptive Capacity and Employee Suggestion Processes: A Case Study of the Firm Frauenthal Automotive Toruń

Lis, Andrzej ; Sudolska, Agata

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, Vol.13(1), pp.25-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Lis, Andrzej

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Strengthen Positive Organizational Behaviors Fostering Experiential Learning? The Case of Military Organizations

Lis, Andrzej

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2012, Vol.8(4), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrzej Lis
  2. Lis, Andrzej
  3. Sudolska, Agata
  4. Agata Sudolska

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...