skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Skinner, Michael K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transcription Factors in Sertoli Cells-Chapter 15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription Factors in Sertoli Cells-Chapter 15

Chaudhary, Jaideep ; Skinner, Michael K.

Sertoli Cell Biology, Chapter 15, pp.251-280

ISBN: 978-0-12-647751-1 ; DOI: 10.1016/B978-012647751-1/50016-7

Toàn văn không sẵn có

2
Embryonic Sertoli Cell Differentiation-Chapter 4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embryonic Sertoli Cell Differentiation-Chapter 4

Cupp, Andrea S. ; Skinner, Michael K.

Sertoli Cell Biology, Chapter 4, pp.43-70

ISBN: 978-0-12-647751-1 ; DOI: 10.1016/B978-012647751-1/50005-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Cupp, Andrea S.  (1)
  2. Chaudhary, Jaideep  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skinner, Michael K.
  2. Cupp, Andrea S.
  3. Chaudhary, Jaideep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...