skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.142.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Jewish Emancipation : A History Across Five Centuries

ISBN: 978-0-691-18967-3

Toàn văn sẵn có

2
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escaping Populism – Safeguarding Minority Rights: Non‐majoritarian Dynamics in European Policy‐making

Thielemann, Eiko ; Zaun, Natascha

JCMS: Journal of Common Market Studies, May 2018, Vol.56(4), pp.906-922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Minority Rights
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Hispanic American Leadership: A Concise Reference Guide

ISBN: 9780990730026

Toàn văn không sẵn có

5
Minority Rights
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Encyclopedia of Gender in Media

ISBN: 9781412990790

Toàn văn không sẵn có

6
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

7
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State

Cramsey, Sarah A ; Wittenberg, Jason; Singh, Prerna (Editor) ; Vom Hau, Matthias (Editor)

Comparative Political Studies, September 2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015626440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, neutrality and minority rights

Bardon, Aurélia

European Journal of Political Theory, July 2018, Vol.17(3), pp.364-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-8851 ; E-ISSN: 1741-2730 ; DOI: 10.1177/1474885115596694

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositional neutrality and minority rights

Lippert-Rasmussen, Kasper

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 02 January 2017, Vol.20(1), pp.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2016.1253162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Minority Protection in Europe

Köllen, Thomas

Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 18 September 2017, Vol.36(7), pp.692-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-7149 ; E-ISSN: 2040-7157 ; DOI: 10.1108/EDI-05-2017-0113

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-representation and ethnic minority rights in China

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 03 April 2014, Vol.15(2), pp.174-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631369.2014.880588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Jurisprudence of Minority Rights: The Changing Contours of Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudence of Minority Rights: The Changing Contours of Minority Rights

Lamarr, Kheinkor

ISBN: 9781945298134 ; ISBN: 1945298138

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interethnic Relations and the Protection of Minority Rights in Serbia

Danijela Gavrilović ; Nevena Petrušić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 December 2011, Vol.27(3), pp.419-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexities of minority rights in the European Union

Arias, Aimee Kanner ; Gurses, Mehmet

The International Journal of Human Rights, 01 February 2012, Vol.16(2), pp.321-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2011.560839

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights.

Moghaddam, Fathali M

The psychology of democracy, p.121-136

ISBN: 1-4338-2087-0 ; ISBN: 1-4338-2088-9 ; ISBN: 978-1-4338-2087-8 ; ISBN: 978-1-4338-2088-5 ; DOI: 10.1037/14806-009

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither Democracy, Secularism, and Minority Rights in India?

Basu, Amrita

The Review of Faith & International Affairs, 02 October 2018, Vol.16(4), pp.34-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0274 ; E-ISSN: 1931-7743 ; DOI: 10.1080/15570274.2018.1535035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the European Union after Lisbon

Barten, Ulrike

Nordic Journal of Human Rights, 02 January 2015, Vol.33(1), pp.74-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1891-8131 ; E-ISSN: 1891-814X ; DOI: 10.1080/18918131.2015.1000053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Critique of the Minority Rights’ Concept

Filip Majetić

Migracijske i Etniĉke Teme, 01 April 2010, Vol.26(1), pp.27-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.142.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (144.060)
 2. 2007đến2009  (182.562)
 3. 2010đến2012  (200.034)
 4. 2013đến2016  (342.704)
 5. Sau 2016  (272.798)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2.670)
 2. Spanish  (1.455)
 3. French  (1.422)
 4. Portuguese  (824)
 5. Chinese  (659)
 6. Italian  (141)
 7. Norwegian  (90)
 8. Lithuanian  (86)
 9. Korean  (86)
 10. Japanese  (80)
 11. Turkish  (75)
 12. Dutch  (59)
 13. Czech  (52)
 14. Swedish  (45)
 15. Arabic  (41)
 16. Croatian  (36)
 17. Polish  (36)
 18. Russian  (35)
 19. Slavic (Other)  (27)
 20. Hebrew  (23)
 21. Danish  (15)
 22. Slovak  (11)
 23. Romanian  (11)
 24. Hungarian  (7)
 25. Hindi  (5)
 26. Finnish  (5)
 27. Greek  (5)
 28. Malay  (4)
 29. Serbo-Croatian  (3)
 30. Tibetan  (3)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Icelandic  (2)
 33. Bengali  (2)
 34. Yiddish  (2)
 35. Macedonian  (2)
 36. Welsh  (1)
 37. Maori  (1)
 38. Basque  (1)
 39. Persian  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. UN
 2. Onu
 3. Verkuyten, Maykel
 4. Kymlicka, Will
 5. May, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...