skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Lamb, Margaret H

A History monograph

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Nationalism and the New Turks

White, Jenny

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5125-6 ; DOI: 10.1515/9781400851256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia

Shanes, Joshua;

ISBN: 9781107014244 ; ISBN: 9781107674899 ; ISBN: 1107014247 ; ISBN: 1107674891 ; E-ISBN: 9781139013642 ; E-ISBN: 1139013645 ; DOI: 10.1017/CBO9781139013642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Perspectives On Irish Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives On Irish Nationalism

Hachey, Thomas E;

ISBN: 9780813116655 ; E-ISBN: 9780813149011 ; E-ISBN: 0813149010

Toàn văn không sẵn có

5
The Politics of Nationalism in Modern Iran
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Modern Iran

Ansari, Ali M.;

ISBN: 9780521687171 ; ISBN: 9780521867627 ; ISBN: 0521687179 ; ISBN: 0521867622 ; E-ISBN: 9781139020978 ; E-ISBN: 1139020978 ; DOI: 10.1017/CBO9781139020978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.

Wellings, Ben

ISBN10: 3034302045 ; ISBN13: 9783034302043 ; E-ISBN10: 3035302855 ; E-ISBN13: 9783035302851

Toàn văn không sẵn có

7
Nationalism and Archaeology in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Archaeology in Europe

Margarita Diïaz-Andreu ; Timothy Champion

ISBN10: 1138813338 ; ISBN13: 9781138813335 ; E-ISBN10: 1315748223 ; E-ISBN13: 9781315748221

Toàn văn không sẵn có

8
The Origins of Catalan Nationalism, 1770-1898
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of Catalan Nationalism, 1770-1898

Smith, Angel

E-ISBN: 9781137354495 E-ISBN: 1137354496 DOI: 10.1057/9781137354495 ISBN: 9781137354488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
States and Nationalism in Europe since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

States and Nationalism in Europe since 1945

Anderson, Malcolm

ISBN10: 0415195578 ; ISBN10: 0415195586 ; ISBN13: 9780415195577 ; ISBN13: 9780415195584 ; E-ISBN10: 0203129776 ; E-ISBN13: 9780203129777

Toàn văn không sẵn có

10
Rethinking Japan the politics of contested nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Japan the politics of contested nationalism

Stockwin, Arthur

E-ISBN 1498537936 ; E-ISBN 9781498537926 ; E-ISBN 9781498537933

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Rethinking Iranian Nationalism and Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Iranian Nationalism and Modernity

Aghaie, Kamran Scot ;Marashi, Afshin;

ISBN: 9780292757493 ; E-ISBN: 9780292757509

Toàn văn không sẵn có

12
Imagining Iran: The Tragedy of Subaltern Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining Iran: The Tragedy of Subaltern Nationalism

Sharifi, Majid

ISBN10: 0739179446 ; ISBN13: 9780739179444 ; E-ISBN10: 0739179454 ; E-ISBN13: 9780739179451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Nigeria, Nationalism, and Writing History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria, Nationalism, and Writing History

Toyin Falola ; Saheed Aderinto;

E-ISBN: 9781580467087 ; E-ISBN: 1580467083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Eastern Question or Balkan Nationalism(s)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eastern Question or Balkan Nationalism(s)

Stamatopoulos, Dimitris

ISBN: 9783847108306 ; ISBN: 9783737008303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Indian nationalism and the early Congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian nationalism and the early Congress

Mclane, John R

E-ISBN 0691031134 ; E-ISBN 069110056X ; E-ISBN 1400870232 ; E-ISBN 9780691607269 ; E-ISBN 9781400870233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural nationalism in colonial Korea, 1920-1925

Robinson, Michael Edson

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet power

Blauvelt, Timothy K ; Smith, Jeremy

ISBN10: 1138945234 ; ISBN13: 9781138945234 ; E-ISBN10: 1315671328 ; E-ISBN13: 9781315671321

Toàn văn không sẵn có

18
Titoism, Self-Determination, Nationalism, Cultural Memory: Volume Two, Tito's Yugoslavia, Stories Untold
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titoism, Self-Determination, Nationalism, Cultural Memory: Volume Two, Tito's Yugoslavia, Stories Untold

Ognjenović, Gorana ;Jozelic, Jasna;; Ognjenović, Gorana (Editor) ; Jozelić, Jasna (Editor)

ISBN: 9781137597458 ; ISBN: 1137597453 ; E-ISBN: 9781137597472 ; E-ISBN: 113759747X ; DOI: 10.1057/978-1-137-59747-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Congress and Indian Nationalism: Historical Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congress and Indian Nationalism: Historical Perspectives

John L. Hill

ISBN10: 1138284300 ; ISBN13: 9781138284302 ; E-ISBN10: 1315269597 ; E-ISBN13: 9781315269597

Toàn văn không sẵn có

20
Transnationalism, Nationalism and Australian History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism, Nationalism and Australian History

Clark, Anna ;Rees, Anne ;Simmonds, Alecia;; Clark, Anna (Editor) ; Rees, Anne (Editor) ; Simmonds, Alecia (Editor)

ISBN: 9789811050169 ; ISBN: 9811050163 ; E-ISBN: 9789811050176 ; E-ISBN: 9811050171 ; DOI: 10.1007/978-981-10-5017-6

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.035)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (17)
 2. 1967đến1982  (19)
 3. 1983đến1995  (56)
 4. 1996đến2007  (560)
 5. Sau 2007  (1.631)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (265)
 2. French  (10)
 3. Japanese  (6)
 4. Italian  (6)
 5. Russian  (3)
 6. Spanish  (3)
 7. Hebrew  (3)
 8. Romanian  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Chinese  (2)
 11. Czech  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Arabic  (1)
 14. Polish  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Croatian  (1)
 18. Multiple languages  (1)
 19. Swedish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. D - History (general) and history of europe.–History of Asia  (699)
 2. D - History (general) and history of europe.–History (General)  (613)
 3. D - History (general) and history of europe.–History of Great Britain  (269)
 4. D - History (general) and history of europe.–History of Africa  (174)
 5. D - History (general) and history of europe.–History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics  (144)
 6. D - History (general) and history of europe.–History of Germany  (135)
 7. D - History (general) and history of europe.–History of France  (86)
 8. D - History (general) and history of europe.–History of Balkan Peninsula  (81)
 9. D - History (general) and history of europe.–History of Italy  (38)
 10. D - History (general) and history of europe.–History of Austria. Liechtenstein. Hungary. Czechoslovakia  (34)
 11. D - History (general) and history of europe.–History of Spain  (33)
 12. D - History (general) and history of europe.–History of Oceania (South Seas)  (26)
 13. D - History (general) and history of europe.–History of Central Europe  (25)
 14. D - History (general) and history of europe.–History of Eastern Europe (General)  (24)
 15. D - History (general) and history of europe.–History of Greece  (18)
 16. D - History (general) and history of europe.–History of Northern Europe. Scandinavia  (15)
 17. D - History (general) and history of europe.–History of Netherlands (Holland)  (6)
 18. D - History (general) and history of europe.–History of Portugal  (5)
 19. D - History (general) and history of europe.–History of Low Countries. Benelux Countries  (4)
 20. D - History (general) and history of europe.–History of Switzerland  (3)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Falola, Toyin
 2. Heaton, Matthew M
 3. Berger, Stefan
 4. Iriye, Akira
 5. Marples, David R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...