skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M ; Khan, S ; Shakirullah, M ; Asim, S.M ; Ahmad, I ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing common green tree leaves' accumulation capacity for heavy metals

Li, Shao-Ning ; Kong, Ling-Wei ; Lu, Shao-Wei ; Chen, Bo ; Gao, Chen ; Shi, Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2014, Vol.35(5), pp.1891-900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25055683 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilization impact of different fixatives on heavy metals contaminated soil

Wu, Lie-Shan ; Zeng, Dong-Mei ; Mo, Xiao-Rong ; Lu, Hong-Hong ; Su, Cui-Cui ; Kong, De-Chao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2015, Vol.36(1), pp.309-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25898680 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Accumulation Characteristics of Vegetables in Hangzhou City, China

Gu Yan-Qing ; Gu You-Li ; Bai Qian ; Gong Meng-Dan ; Zhu Wei-Qin

Journal of Agricultural Resources and Environment, 01 August 2015, Vol.32(4), pp.401-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-6819 ; E-ISSN: 2095-6819 ; DOI: 10.13254/j.jare.2014.0342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gefährdungsabschätzung und Einordnung von Metallen durch die Anwendung von FDAHP und TOPSIS ; Relevamiento del Riesgo y Clasificación de Metales Usando FDAHP y TOPSIS ; 利用FDAHP和TOPSIS方法的金属污染风险评估与排序
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M.

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Typical Material Roof Dusts

Li, Dun-Zhu ; Guan, Yun-Tao ; Liu, An ; Li, Si-Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2015, Vol.36(9), pp.3269-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26717687 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Heavy Metals Contamination in Lotus Root in the Dongting Lake Area, China

Luo, Man ; Can-Ming, Zhang ; You-Zhi, Li ; Yang, Nan ; Yan-Dong, Niu ; Jing-Wen, Wang ; Zi-Xuan, Ge ; Jia-Jun, Deng

Journal of Agriculture Resources and Environment, 2016, Vol.33(6), pp.554-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20956819 ; DOI: 10.13254/j.jare.2016.0120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil contamination and assessment of heavy metals of Xiangjiang River Basin

Liu, Chun-Zao ; Huang, Yi-Zong ; Lei, Ming ; Hao, Xiao-Wei ; Li, Xi ; Tie, Bo-Qing ; Xie, Jian-Zhi

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2012, Vol.33(1), pp.260-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 22452220 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and deposition fluxes of heavy metals in precipitation in core urban areas, Chongqing

Peng, Yu-Long ; Wang, Yong-Min ; Qin, Cai-Qing ; Wang, Ding-Yong

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2014, Vol.35(7), pp.2490-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25244828 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and potential ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Zhalong Wetland

Ye, Hua-Xiang ; Zang, Shu-Ying ; Zhang, Li-Juan ; Zhang, Yu-Hong

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2013, Vol.34(4), pp.1333-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23798110 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Pollution in Topsoil from Dagang Industry Area and Its Ecological Risk Assessment

Zhang, Qian ; Chen, Zong-Juan ; Peng, Chang-Sheng ; Li, Fa-Sheng ; Gu, Qing-Bao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2015, Vol.36(11), pp.4232-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26911014 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and sources of heavy metals in the sediment of Xiangshan Bay

Sun, Weiping ; Yu, Jianjun ; Xu, Xiaoqun ; Zhang, Weiyan ; Liu, Ruijuan ; Pan, Jianming

Acta Oceanologica Sinica, 2014, Vol.33(4), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-505X ; E-ISSN: 1869-1099 ; DOI: 10.1007/s13131-014-0456-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution evaluation and health risk assessment of heavy metals from atmospheric deposition in Lanzhou

Li, Ping ; Xue, Su-Yin ; Wang, Sheng-Li ; Nan, Zhong-Ren

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, March 2014, Vol.35(3), pp.1021-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24881392 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental characteristics of heavy metals in surface sediments from the Huanghe estuary

Wu, Bin ; Song, Jin-Ming ; Li, Xue-Gang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2013, Vol.34(4), pp.1324-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23798109 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in Xiangsi River Valley of Tongling, China

Chen, Li-Wei ; Xu, Xiao-Chun ; Wang, Jun ; Chen, Fang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, August 2014, Vol.35(8), pp.2967-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25338367 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment and correlation analysis of heavy metals pollution in soil of Dajinshan Island

Cheng, Fang ; Cheng, Jin-Ping ; Sang, Heng-Chun ; Yu, Jin-Lian ; Xi, Lei ; Pi, Shuai-Shuai

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, March 2013, Vol.34(3), pp.1062-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23745415 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (468)
 2. Toàn văn trực tuyến (299)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (5)
 2. 2002đến2005  (52)
 3. 2006đến2009  (130)
 4. 2010đến2014  (213)
 5. Sau 2014  (84)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (486)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Lead  (359)
 2. Copper  (337)
 3. Cadmium  (336)
 4. Metals  (255)
 5. Metals, Heavy  (213)
 6. Chromium  (178)
 7. Pollution  (169)
 8. Soil  (166)
 9. China  (138)
 10. Heavy Metal  (133)
 11. Engineering  (120)
 12. Sediments  (119)
 13. Environmental Sciences  (117)
 14. Soil Pollutants  (95)
 15. Soils  (94)
 16. Environmental Monitoring  (90)
 17. Nickel  (89)
 18. Soil Pollution  (89)
 19. Risk Assessment  (76)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (289)
 2. Spanish  (22)
 3. German  (21)
 4. Italian  (4)
 5. Portuguese  (1)
 6. French  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. ZHANG
 3. WANG
 4. 杜榮民
 5. Wu, Qi-Tang

theo chủ đề:

 1. Heavy Metals
 2. Lead
 3. Copper
 4. Cadmium
 5. Metals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...