skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 123.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chemical processing of ceramics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical processing of ceramics

Komarneni Sridhar; Lee Burtrand Insung

Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - (666 CHE 2005) - ISBN1574446487 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Thị Khánh; Nguyễn Đình Duẩn; Phan Văn Tường; Đặng Trung Quý Hoan

H. : ĐHKHTN, 2006 - (666 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2007, Vol.49(3), pp.720-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(07)00377-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.45(2), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00085-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFOUNDING ASYMMETRIES IN EVOLUTIONARY DIVERSIFICATION AND CHARACTER CHANGE

Maddison, Wayne P

Evolution, 2006, Vol.60(8), p.1743-1746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1554/05-666.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.45(2), pp.202-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00091-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2006, Vol.46(3), pp.398-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(06)00406-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Boad

Appetite, 2006, Vol.46(3), pp.CO2-CO2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(06)00401-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVOLUTIONARY DYNAMICS OF A SPATIALLY STRUCTURED HOST-PARASITE ASSOCIATION: DROSOPHILA INNUBILA AND MALE-KILLING WOLBACHIA

Dyer, Kelly A ; Jaenike, John

Evolution, 2005, Vol.59(7), p.1518-1528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1554/04-666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.45(1), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(2), pp.251-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00014-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2006, Vol.46(1), pp.I-I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00160-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(1), pp.131-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(04)00149-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.45(3), pp.378-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00140-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volume Contents and Author Index

Appetite, 2005, Vol.45(3), pp.I-VII [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00141-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Front Cover - Editorial Board

Appetite, 2005, Vol.44(3), pp.co2-co2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00052-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendar of Events

Appetite, 2005, Vol.44(3), pp.393-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(05)00056-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and adolescent mothers’ benefit from participation in home‐visitation services

Middlemiss, Wendy ; Mcguigan, William

Family Relations, April 2005, Vol.54(2), pp.212-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-6664 ; E-ISSN: 1741-3729 ; DOI: 10.1111/j.0197-6664.2005.00017.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrayals of Stepfamilies in Film: Using Media Images in Remarriage Education

Leon, Kim ; Angst, Erin

Family Relations, January 2005, Vol.54(1), pp.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-6664 ; E-ISSN: 1741-3729 ; DOI: 10.1111/j.0197-6664.2005.00002.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping Behaviors, Parenting, and Perceptions of Children's Internalizing and Externalizing Problems in Rural African American Mothers

Smith Bynum, Mia ; H. Brody, Gene

Family Relations, January 2005, Vol.54(1), pp.58-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-6664 ; E-ISSN: 1741-3729 ; DOI: 10.1111/j.0197-6664.2005.00006.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 123.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (104.598)
 2. Chinese  (3.079)
 3. French  (1.707)
 4. German  (1.082)
 5. Spanish  (959)
 6. Portuguese  (615)
 7. Russian  (257)
 8. Korean  (196)
 9. Japanese  (161)
 10. Italian  (51)
 11. Dutch  (40)
 12. Polish  (35)
 13. Czech  (20)
 14. Lithuanian  (11)
 15. Norwegian  (10)
 16. Turkish  (9)
 17. Finnish  (7)
 18. Greek  (6)
 19. Thai  (5)
 20. Ukrainian  (5)
 21. Arabic  (4)
 22. Persian  (4)
 23. Danish  (3)
 24. Hebrew  (2)
 25. Slovak  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Keating, Gillian M.
 2. Scott, Lesley J.
 3. Plosker, Greg L.
 4. Perry, Caroline M.
 5. Keam, Susan J.

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Animals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...