skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.172.360  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to language policy : theory and method

Ricento Thomas

Malden, MA : Blackwell Pub., 2006. - (306.44 INT 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

4
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

ISBN0-521-84229-8;ISBN0-521-60317-X;ISBN1-107-16335-8;ISBN0-511-26493-3;ISBN0-511-26565-4;ISBN0-511-31737-9;ISBN0-511-48923-4;ISBN1-280-74969-5;ISBN0-511-26336-8;ISBN0-511-26417-8

Truy cập trực tuyến

5
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination

ISBN3-319-08875-0;ISBN3-319-08876-9

Truy cập trực tuyến

6
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Minority Rights and the National Question in Nigeria
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the National Question in Nigeria

ISBN3-319-50629-3;ISBN3-319-50630-7

Truy cập trực tuyến

7
A Dialogical Concept of Minority Rights
A Dialogical Concept of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dialogical Concept of Minority Rights

ISBN90-04-31203-X;ISBN90-04-31204-8

Truy cập trực tuyến

8
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Human Rights and Minority Rights in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Minority Rights in the European Union

ISBN0-415-49125-8;ISBN0-415-63148-3;ISBN1-136-95399-X;ISBN9786612656293;ISBN0-203-84924-8;ISBN1-136-95400-7;ISBN1-282-65629-5

Truy cập trực tuyến

9
Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States
Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights : Same-Sex Marriage in the States

ISBN0-19-998217-1;ISBN1-299-70874-9;ISBN0-19-998239-2

Truy cập trực tuyến

10
Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language
Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights : ethnicity, nationalism and the politics of language

ISBN0-8058-6307-9;ISBN0-8058-6306-0;ISBN9786613901866;ISBN1-136-83707-8;ISBN1-283-58941-9;ISBN0-203-83254-X

Truy cập trực tuyến

11
Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights : A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States

ISBN0-415-53743-6;ISBN0-415-53744-4;ISBN0-203-10934-1;ISBN1-136-26935-5;ISBN1-283-94238-0

Truy cập trực tuyến

12
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

ISBN92-64-09825-9;ISBN92-64-16800-1

Truy cập trực tuyến

13
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court

ISBN0-472-11810-2;ISBN9786613855817;ISBN0-472-02821-9;ISBN1-283-54336-2

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Minority Group Rights and Inclusive Citizenship for Immigrants: The Role of a Voluntary Organization in Vancouver

Truy cập trực tuyến

15
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions

ISBN88-921076-4-X;ISBN88-921653-0-5

Truy cập trực tuyến

16
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK
Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights to Use Minority Languages in the Public Administration and Public Institutions : Italy, Spain and the UK

ISBN88-921-0764-X;ISBN88-921-6530-5

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural  religious and political contestations  the multicultural challenge

Springer; 2015 - (320)

Truy cập trực tuyến

18
Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.

Trịnh, Thị Lành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16665

Truy cập trực tuyến

19
World Heritage and human rights : lessons from the Asia-Pacific and global arena
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Heritage and human rights : lessons from the Asia-Pacific and global arena

Larsen Peter Bille author

London ; New York, NY : Routledge, 2018. - (363.69 WOR 2018) - ISBN9781138224216 (hbk);ISBN9781138224223 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities within minorities : Equality, rights, and diversity

ISBN0-521-84314-6;ISBN0-521-60394-3;ISBN1-107-14058-7;ISBN0-511-17071-8;ISBN0-511-08065-4;ISBN0-511-29786-6;ISBN0-511-49022-4;ISBN1-280-43142-3;ISBN0-511-19619-9;ISBN0-511-07989-3

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.172.360  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (153.054)
 2. 2007đến2009  (191.210)
 3. 2010đến2012  (205.420)
 4. 2013đến2016  (345.972)
 5. Sau 2016  (276.704)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.142.158)
 2. German  (2.878)
 3. Spanish  (1.952)
 4. French  (1.602)
 5. Portuguese  (955)
 6. Chinese  (786)
 7. Undetermined  (775)
 8. Korean  (273)
 9. Italian  (159)
 10. Turkish  (113)
 11. Norwegian  (112)
 12. Japanese  (93)
 13. Lithuanian  (86)
 14. Swedish  (83)
 15. Polish  (80)
 16. Czech  (79)
 17. Dutch  (72)
 18. Arabic  (56)
 19. Romanian  (55)
 20. Russian  (47)
 21. Croatian  (40)
 22. Hungarian  (40)
 23. Slavic (Other)  (28)
 24. Danish  (28)
 25. Catalan  (24)
 26. Hebrew  (24)
 27. Thai  (17)
 28. Slovak  (15)
 29. Serbo-Croatian  (14)
 30. Bosnian  (13)
 31. Hindi  (5)
 32. Finnish  (5)
 33. Greek  (5)
 34. Persian  (5)
 35. Malay  (4)
 36. Tibetan  (3)
 37. Macedonian  (3)
 38. Vietnamese  (2)
 39. Icelandic  (2)
 40. Bengali  (2)
 41. Yiddish  (2)
 42. Welsh  (1)
 43. Maori  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Georgian  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. UN
 2. Onu
 3. Verkuyten, Maykel
 4. Kymlicka, Will
 5. Agarin, Timofey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...