skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books - All xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond Religious Right and Secular Left Rhetoric : The Road to Compromise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Religious Right and Secular Left Rhetoric : The Road to Compromise

Fry, Karin

E-ISBN: 9781137408266 E-ISBN: 113740826X DOI: 10.1057/9781137408266 ISBN: 9781137409140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Confronting Genocide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confronting Genocide

Provost, René ;Akhavan, Payam;; Provost, René ; Akhavan, Payam

ISBN: 978-90-481-9839-9 ; E-ISBN: 978-90-481-9840-5 ; DOI: 10.1007/978-90-481-9840-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies

Lluch, Jaime

E-ISBN: 9781137288998 E-ISBN: 113728899X DOI: 10.1057/9781137288998 ISBN: 9781137288981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Crisis of Legitimacy and Political Violence in Uganda, 1979 to 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crisis of Legitimacy and Political Violence in Uganda, 1979 to 2016

Otunnu, Ogenga

ISBN: 978-3-319-56046-5 ; E-ISBN: 978-3-319-56047-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-56047-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Disarmament, Demobilization and Reintegration in Southern Africa: Swords into Ploughshares?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disarmament, Demobilization and Reintegration in Southern Africa: Swords into Ploughshares?

Dzinesa, Gwinyayi Albert

ISBN: 978-3-319-60548-7 ; E-ISBN: 978-3-319-60549-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60549-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Eternal Iran : Continuity and Chaos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eternal Iran : Continuity and Chaos

Clawson, Patrick; Rubin, Michael

E-ISBN: 9781403977106 E-ISBN: 1403977100 DOI: 10.1057/9781403977106 ISBN: 9781403962768 ISBN: 9781403962751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy

Johnson, Ailish, Dr

E-ISBN: 9780230006195 E-ISBN: 0230006191 DOI: 10.1057/9780230006195 ISBN: 9781403939951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Federal Government and Criminal Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Government and Criminal Justice

Marion, Nancy E.

E-ISBN: 9780230337619 E-ISBN: 0230337619 DOI: 10.1057/9780230337619 ISBN: 9780230110151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
French Intellectuals and Politics from the Dreyfus Affair to the Occupation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French Intellectuals and Politics from the Dreyfus Affair to the Occupation

Drake, David

E-ISBN: 9780230006096 E-ISBN: 0230006094 DOI: 10.1057/9780230006096 ISBN: 9780333778128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Global Civil Society 2012 : Ten Years of Critical Reflection
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Civil Society 2012 : Ten Years of Critical Reflection

Kaldor, Mary ; Moore, Henrietta ; Selchow, Sabine;; Kaldor, Mary ; Moore, Henrietta L. ; Selchow, Sabine

E-ISBN: 9780230369436 E-ISBN: 023036943X DOI: 10.1057/9780230369436 ISBN: 9780230367876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Governance of Communication Networks: Connecting Societies and Markets with IT
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance of Communication Networks: Connecting Societies and Markets with IT

Preissl, Brigitte ;Müller, Jürgen ;Preissl, Brigitte;; Preissl, Brigitte ; Müller, Jürgen

Series ISSN: 1431-1933 ; ISBN: 978-3-7908-1745-4 ; E-ISBN: 978-3-7908-1746-1 ; DOI: 10.1007/3-7908-1746-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Governing New European Democracies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing New European Democracies

Blondel, Jean; Müller-Rommel, Ferdinand; Malová, Darina

E-ISBN: 9780230800595 E-ISBN: 0230800599 DOI: 10.1057/9780230800595 ISBN: 9781403994042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Immigrants in the Sexual Revolution: Perceptions and Participation in Northwest Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants in the Sexual Revolution: Perceptions and Participation in Northwest Europe

Shield, Andrew DJ

ISBN: 978-3-319-49612-2 ; E-ISBN: 978-3-319-49613-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49613-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Iran Facing Others : Identity Boundaries in a Historical Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran Facing Others : Identity Boundaries in a Historical Perspective

Amanat, Abbas ;Vejdani, Farzin;; Amanat, Abbas ; Vejdani, Farzin

E-ISBN: 9781137013408 E-ISBN: 1137013400 DOI: 10.1057/9781137013408 ISBN: 9780230102538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Mill on Justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mill on Justice

Kahn, Leonard;; Kahn, Leonard

E-ISBN: 9780230354975 E-ISBN: 0230354971 DOI: 10.1057/9780230354975 ISBN: 9780230576988

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mobile Technologies for Conflict Management: Online Dispute Resolution, Governance, Participation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Technologies for Conflict Management: Online Dispute Resolution, Governance, Participation

Poblet, Marta;; Poblet, Marta

ISBN: 978-94-007-1383-3 ; E-ISBN: 978-94-007-1384-0 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1384-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Modernism and Charisma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Charisma

Horvath, Agnes

E-ISBN: 9781137277862 E-ISBN: 1137277866 DOI: 10.1057/9781137277862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Palgrave Advances in Development Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palgrave Advances in Development Studies

Haynes, Jeff, Dr

E-ISBN: 9780230502864 E-ISBN: 0230502865 DOI: 10.1057/9780230502864 ISBN: 9781403916358 ISBN: 9781403916341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Palgrave Advances in International Environmental Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palgrave Advances in International Environmental Politics

Betsill, Michele M.; Hochstetler, Kathryn; Stevis, Dimitris, Professor

E-ISBN: 9780230518391 E-ISBN: 0230518397 DOI: 10.1057/9780230518391 ISBN: 9781403921062 ISBN: 9781403921079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Political and Cultural Perceptions of George Orwell: British and American Views
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political and Cultural Perceptions of George Orwell: British and American Views

Williams, Ian

ISBN: 978-1-349-95253-3 ; E-ISBN: 978-1-349-95254-0 ; DOI: 10.1057/978-1-349-95254-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (8)
 3. 2006đến2007  (3)
 4. 2008đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rubin, Michael
 2. Smith, Evan
 3. Patapan, Haig
 4. Somit, Albert
 5. Kane, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...