skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nikiforova, Basia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious landscape of Vilnius: a phenomenological glance/Vilniaus religinis peizazas: fenomenologinis zvilgsnis.(III. LANDSCAPING AND MAPPING OF CITY: THE CASE OF VILNIUS)(Vilnius, Lithuania)(Report)

Nikiforova, Basia

LIMES, June, 2011, Vol.4(1), p.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-cultural values and borders/Daugiakultures vertybes ir ribos.(I. EUROPE AND ITS OTHERS)(Report)

Nikiforova, Basia

LIMES, Jan, 2009, Vol.2(1), p.26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy And Language Of Cultural Pluralism

Nikiforova, Basia

Santalka, 2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1822430X ; DOI: 10.3846/74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderology: Cross-disciplinary Insights from the Border Zone: Along the Green Belt

Methi, Jan Selmer ;Sergeev, Andrei ;Bieńkowska, Małgorzata ;Nikiforova, Basia;; Methi, Jan Selmer ; Sergeev, Andrei ; Bieńkowska, Małgorzata ; Nikiforova, Basia

Series ISSN: 2194-315X ; ISBN: 978-3-319-99391-1 ; E-ISBN: 978-3-319-99392-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-99392-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nikiforova, Basia
  2. Bieńkowska, Małgorzata
  3. Sergeev, Andrei
  4. Bienkowska, Malgorzata
  5. Methi, Jan Selmer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...