skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Equality and minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality and minority rights

Sadurski, Wojciech ; European University Institutemmnmmdepartment Of Law

Toàn văn không sẵn có

3
The effect of minority veto rights on controller tunneling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of minority veto rights on controller tunneling

Fried, Jesse M; Kamar, Ehud ; Yāfe, Yišay

Toàn văn không sẵn có

4
Minority rights a comparative analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights a comparative analysis

Sigler, Jay A

ISBN: 0313234000

Toàn văn không sẵn có

5
EU conditionality and minority rights translating the Copenhagen criterion into policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU conditionality and minority rights translating the Copenhagen criterion into policy

Sasse, Gwendolyn ; Robert Schuman Centre For Advanced Studies

Toàn văn không sẵn có

6
Do equal rights for a minority affect general life satisfaction?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do equal rights for a minority affect general life satisfaction?

Berggren, Niclas; Bjørnskov, Christian ; Nilsson, Therese

Toàn văn không sẵn có

7
Religious liberty and minority rights in the Soviet Union : Helsinki compliance in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious liberty and minority rights in the Soviet Union : Helsinki compliance in Eastern Europe

Commission On Security And Cooperation In Europe, 95. Congr. , 1. Sess

Toàn văn không sẵn có

8
Major rule and minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major rule and minority rights

Commager, Henry Steele

Toàn văn không sẵn có

9
Minority rights and EU enlargement to the East report of the first meeting of the Reflection Group on the "Long-Term Implications of EU Enlargement: the Nature of the New Border"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights and EU enlargement to the East report of the first meeting of the Reflection Group on the "Long-Term Implications of EU Enlargement: the Nature of the New Border"

Amato, Giuliano ; Batt, Judy ; Europäische Kommissionmmnmmgruppe Für Prospektive Analysenmmnmmreflection Group On The Long Term Implications Of Eu Enlargement: The Nature Of The New Border

Toàn văn không sẵn có

10
The Jews and minority rights <1898-1919&gt
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jews and minority rights <1898-1919&gt

Janowsky, Oscar I; Mack, Judge Julian W

Toàn văn không sẵn có

11
Quest and response minority rights and the Truman administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quest and response minority rights and the Truman administration

Maccoy, Donald Richard; Ruetten, Richard T

ISBN: 070060099X

Toàn văn không sẵn có

12
Provincial autonomy, minority rights and the compact theory 1867-1921
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincial autonomy, minority rights and the compact theory 1867-1921

Cook, Ramsay

Toàn văn không sẵn có

13
Regional guarantees of minority rights a study of minorities procedure in Upper Silesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional guarantees of minority rights a study of minorities procedure in Upper Silesia

Stone, Julius

Toàn văn không sẵn có

14
International Guarantees of minority rights Procedure of the Council of the League of Nations in theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Guarantees of minority rights Procedure of the Council of the League of Nations in theory and practice

Stone, Julius; League Of Nations In Theory And Practice

Toàn văn không sẵn có

15
Consumer Lending in France and America: Credit and Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Lending in France and America: Credit and Welfare

ISBN: 9781107015654 ; ISBN: 9781107693906 ; ISBN: 1107015650 ; ISBN: 110769390X ; E-ISBN: 9781139059046 ; E-ISBN: 1139059041 ; DOI: 10.1017/CBO9781139059046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Rights of minority shareholders law and developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights of minority shareholders law and developments

Shenoy, George

Toàn văn không sẵn có

17
Ethnic Minorities and Regional Development in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Minorities and Regional Development in Asia

Cao, Huhua

ISBN: 9789089640918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
West Irian, East Timor and Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Irian, East Timor and Indonesia

Suter, Keith

Toàn văn không sẵn có

19
Study on minority shareholders protection final report.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on minority shareholders protection final report.

European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Tgs Baltic

ISBN: 978-92-79-85669-3 ; DOI: 10.2838/658269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Doing Business 2011 : Making a Difference for Entrepreneurs - Comparing Business Regulation in 183 Economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Business 2011 : Making a Difference for Entrepreneurs - Comparing Business Regulation in 183 Economies

International Finance Corporation ; World Bank

ISBN: 9780821379608 ; ISBN: 0821379607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.317)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (53)
 2. 1963đến1977  (70)
 3. 1978đến1991  (177)
 4. 1992đến2006  (1.476)
 5. Sau 2006  (3.457)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.245)
 2. German  (311)
 3. French  (17)
 4. Italian  (6)
 5. Spanish  (6)
 6. Chinese  (5)
 7. Polish  (3)
 8. Japanese  (2)
 9. Russian  (1)
 10. Arabic  (1)
 11. -ja  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD
 2. Organisation For Economic Co-Operation And Development
 3. 世界銀行
 4. International Monetary Fund
 5. World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...