skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.127  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of nationalism in Vietnam, 1900-1941

Duiker William J.

Ithaca : Cornell University Press, 1976. - (320.9597 DUI 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nationalism,
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism,

Gooch, G. P

Toàn văn không sẵn có

3
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Lamb, Margaret H

A History monograph

Toàn văn không sẵn có

4
Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Blitz, Samuel

Toàn văn không sẵn có

5
The age of nationalism and reform, 1850-1890.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The age of nationalism and reform, 1850-1890.

Rich Norman.

New York : Norton, [1970] - (940.2 RIC 1970) - ISBN0393099024(pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The past as history : national identity and historical consciousness in Modern Europe

Berger Stefan.; Conrad Christoph

Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - (940.072 BER 2015) - ISBN9780230500099 (hbk. : alk. paper);ISBN9781137414090 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Nationalism and the New Turks

White, Jenny

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5125-6 ; DOI: 10.1515/9781400851256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Ethnicity, Nationalism and the European Cold War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and the European Cold War

Robert Knight

ISBN10: 1441150277 ; ISBN13: 9781441150271 ; E-ISBN10: 1441151737 ; E-ISBN13: 9781441151735

Toàn văn không sẵn có

9
The Quest for Statehood : Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-1945: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quest for Statehood : Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-1945: Korean Immigrant Nationalism and U.S. Sovereignty, 1905-1945

Kim, Richard S.

ISBN10: 0195369998 ; ISBN10: 0195370007 ; ISBN13: 9780195369991 ; ISBN13: 9780195370003 ; E-ISBN10: 0199708495 ; E-ISBN13: 9780199708499

Toàn văn không sẵn có

10
Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia

Shanes, Joshua;

ISBN: 9781107014244 ; ISBN: 9781107674899 ; ISBN: 1107014247 ; ISBN: 1107674891 ; E-ISBN: 9781139013642 ; E-ISBN: 1139013645 ; DOI: 10.1017/CBO9781139013642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Politics of Cultural Nationalism in South India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Cultural Nationalism in South India

Barnett, Marguerite Ross

ISBN10: 0691075778 ; ISBN13: 9780691075778 ; E-ISBN10: 1400867185 ; E-ISBN13: 9781400867189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Perspectives On Irish Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives On Irish Nationalism

Hachey, Thomas E;

ISBN: 9780813116655 ; E-ISBN: 9780813149011 ; E-ISBN: 0813149010

Toàn văn không sẵn có

13
Redemptive or Grotesque Nationalism?: Rethinking Contemporary Politics in Zimbabwe Nationalisms across the globe v. 3.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redemptive or Grotesque Nationalism?: Rethinking Contemporary Politics in Zimbabwe Nationalisms across the globe v. 3.

Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J ; Muzondidya, James

ISBN10: 3039119761 ; ISBN13: 9783039119769 ; E-ISBN10: 3035301077 ; E-ISBN13: 9783035301076

Toàn văn không sẵn có

14
The Politics of Nationalism in Modern Iran
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism in Modern Iran

Ansari, Ali M.;

ISBN: 9780521687171 ; ISBN: 9780521867627 ; ISBN: 0521687179 ; ISBN: 0521867622 ; E-ISBN: 9781139020978 ; E-ISBN: 1139020978 ; DOI: 10.1017/CBO9781139020978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Nationalism and Multiple Modernities : Europe and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Multiple Modernities : Europe and Beyond

Ichijo, Atsuko

E-ISBN: 9781137008756 E-ISBN: 113700875X DOI: 10.1057/9781137008756 ISBN: 9781137008749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The New Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Nationalism

Snyder, Louis

ISBN10: 0765805502 ; ISBN13: 9780765805508 ; E-ISBN10: 1315133431 ; E-ISBN13: 9781315133430

Toàn văn không sẵn có

17
English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Nationalism and Euroscepticism: Losing the Peace British identities since 1707 v. 1.

Wellings, Ben

ISBN10: 3034302045 ; ISBN13: 9783034302043 ; E-ISBN10: 3035302855 ; E-ISBN13: 9783035302851

Toàn văn không sẵn có

18
Child and Nation: A Study of Political Socialisation and Banal Nationalism in France and England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child and Nation: A Study of Political Socialisation and Banal Nationalism in France and England

Throssell, Katharine

ISBN10: 2875742442 ; ISBN13: 9782875742445 ; E-ISBN10: 3035265291 ; E-ISBN13: 9783035265293

Toàn văn không sẵn có

19
‘And so began the Irish Nation’: Nationality, National Consciousness and Nationalism in Pre-modern Ireland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘And so began the Irish Nation’: Nationality, National Consciousness and Nationalism in Pre-modern Ireland

Bradshaw, Brendan

ISBN10: 1472442563 ; ISBN13: 9781472442567 ; E-ISBN10: 1315564394 ; E-ISBN13: 9781315564395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Simon Dubnow's "New Judaism": Diaspora Nationalism and the World History of the Jews
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simon Dubnow's "New Judaism": Diaspora Nationalism and the World History of the Jews

Seltzer ; Robert

ISBN10: 9004260528 ; ISBN13: 9789004260528 ; E-ISBN10: 9004260676 ; E-ISBN13: 9789004260672

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.127  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (124)
 2. 1960đến1974  (164)
 3. 1975đến1989  (161)
 4. 1990đến2005  (1.169)
 5. Sau 2005  (3.459)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5.119)
 2. Luận án, luận văn  (7)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (392)
 2. French  (15)
 3. Japanese  (10)
 4. Dutch  (10)
 5. Hebrew  (9)
 6. Italian  (7)
 7. Russian  (6)
 8. Spanish  (4)
 9. Arabic  (3)
 10. Serbo-Croatian  (3)
 11. Hungarian  (2)
 12. Czech  (2)
 13. Romanian  (2)
 14. Welsh  (2)
 15. Chinese  (2)
 16. Norwegian  (1)
 17. Bengali  (1)
 18. Polish  (1)
 19. Turkish  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Multiple languages  (1)
 22. Slovenian  (1)
 23. Hindi  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. D - History (general) and history of europe.–History of Asia  (1.974)
 2. D - History (general) and history of europe.–History (General)  (922)
 3. D - History (general) and history of europe.–History of Great Britain  (525)
 4. D - History (general) and history of europe.–History of Africa  (385)
 5. D - History (general) and history of europe.–History of Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics  (330)
 6. D - History (general) and history of europe.–History of Germany  (223)
 7. D - History (general) and history of europe.–History of Balkan Peninsula  (213)
 8. D - History (general) and history of europe.–History of France  (145)
 9. D - History (general) and history of europe.–History of Italy  (77)
 10. D - History (general) and history of europe.–History of Austria. Liechtenstein. Hungary. Czechoslovakia  (72)
 11. D - History (general) and history of europe.–History of Spain  (61)
 12. D - History (general) and history of europe.–History of Oceania (South Seas)  (56)
 13. D - History (general) and history of europe.–History of Greece  (51)
 14. D - History (general) and history of europe.–History of Eastern Europe (General)  (41)
 15. D - History (general) and history of europe.–History of Northern Europe. Scandinavia  (32)
 16. D - History (general) and history of europe.–History of Central Europe  (30)
 17. D - History (general) and history of europe.–History of Netherlands (Holland)  (14)
 18. D - History (general) and history of europe.–History of Portugal  (10)
 19. D - History (general) and history of europe.–History of the Greco-Roman world  (8)
 20. D - History (general) and history of europe.–History of Low Countries. Benelux Countries  (8)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nias - Nordic Institute of Asian Studies
 2. Falola, Toyin
 3. Hewitson, Mark
 4. Wilson, Sandra
 5. Kamusella, Tomasz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...