skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 8.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSL-driven generation of Graphical User Interfaces

Bačíková, Michaela ; Porubän, Jaroslav

Central European Journal of Computer Science, 2014, Vol.4(4), pp.204-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1896-1533 ; E-ISSN: 2081-9935 ; DOI: 10.2478/s13537-014-0210-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-driven reverse engineering of legacy graphical user interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús

Automated Software Engineering, 2014, Vol.21(2), pp.147-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/s10515-013-0130-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive design of multimodal user interfaces

König, Werner ; Rädle, Roman ; Reiterer, Harald

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.3(3), pp.197-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating native user interfaces for multiple devices by means of model transformation

Marin, Ignacio ; Ortin, Francisco ; Pedrosa, German ; Rodriguez, Javier

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2015, Vol.16(12), pp.995-1017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-9184 ; E-ISSN: 2095-9230 ; DOI: 10.1631/FITEE.1500083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences

Sapounidis, Theodosios ; Demetriadis, Stavros

Personal and Ubiquitous Computing, 2013, Vol.17(8), pp.1775-1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0641-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-objects user interfaces for video interaction in virtual reality museum context

Sun, Lingyun ; Zhou, Yunzhan ; Hansen, Preben ; Geng, Weidong ; Li, Xiangdong

Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol.77(21), pp.29013-29041 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-6091-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuro-cognitively inspired haptic user interfaces

Kahol, Kanav ; Panchanathan, Sethuraman

Multimedia Tools and Applications, 2008, Vol.37(1), pp.15-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-007-0167-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web based evaluation of proactive user interfaces

Schreiber, Daniel ; Hartmann, Melanie ; Flentge, Felix ; Mühlhäuser, Max ; Görtz, Manuel ; Ziegert, Thomas

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(1), pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-008-0001-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous service access through adapted user interfaces on multiple devices

Nylander, Stina ; Bylund, Markus ; Waern, Annika

Personal and Ubiquitous Computing, 2005, Vol.9(3), pp.123-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0317-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blind-friendly user interfaces – a pilot study on improving the accessibility of touchscreen interfaces

Khan, Akif ; Khusro, Shah

Multimedia Tools and Applications, 2019, Vol.78(13), pp.17495-17519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-018-7094-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of user interfaces in adaptive systems using a rough classification-based method

Nguyen, Ngoc ; Sobecki, Janusz

New Generation Computing, 2006, Vol.24(4), pp.377-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0288-3635 ; E-ISSN: 1882-7055 ; DOI: 10.1007/BF03037400

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid prototyping software infrastructure for user interfaces in ubiquitous augmented reality

Sandor, Christian ; Klinker, Gudrun

Personal and Ubiquitous Computing, 2005, Vol.9(3), pp.169-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0328-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking the user interface

Reiss, Steven ; Miao, Yun ; Xin, Qi

Automated Software Engineering, 2018, Vol.25(1), pp.157-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/s10515-017-0216-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye-tracking based adaptive user interface: implicit human-computer interaction for preference indication

Cheng, Shiwei ; Liu, Ying

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0064-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation

Hussain, Jamil ; Ul Hassan, Anees ; Muhammad Bilal, Hafiz ; Ali, Rahman ; Afzal, Muhammad ; Hussain, Shujaat ; Bang, Jaehun ; Banos, Oresti ; Lee, Sungyoung

Journal on Multimodal User Interfaces, 2018, Vol.12(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-018-0258-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equivalent representations of multimodal user interfaces

Van Hees, Kris ; Engelen, Jan

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.339-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-012-0282-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-disciplinary approaches to multimodal user interfaces

Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio ; Dutoit, Thierry ; Mancini, Maurizio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.4(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0055-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some considerations on user interface switching functions for those weaker at IT

Inenaga, Shinichi ; Sugita, Kaoru ; Oka, Tetsushi ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2012, Vol.16(4), pp.460-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0952-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On separation of platform-independent particles in user interfaces

Cerny, Tomas ; Donahoo, Michael

Cluster Computing, 2015, Vol.18(3), pp.1215-1228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-015-0471-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface patterns in recommendation-empowered content intensive multimedia applications

Cremonesi, Paolo ; Elahi, Mehdi ; Garzotto, Franca

Multimedia Tools and Applications, 2017, Vol.76(4), pp.5275-5309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-3946-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.175)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.975)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (12)
 2. 1988đến1995  (215)
 3. 1996đến2003  (1.283)
 4. 2004đến2012  (2.954)
 5. Sau 2012  (3.624)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.190)
 2. German  (127)
 3. Chinese  (102)
 4. French  (2)
 5. Norwegian  (2)
 6. Slovenian  (1)
 7. Portuguese  (1)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...