skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.527  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Luận án, luận văn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Submarine Diplomacy

Brus, Adam; Försvarshögskolan

Toàn văn sẵn có

2
Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại giao dầu mỏ của Mỹ đối với Iraq

Lại, Diệu Kiều Phương

81 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10839

Truy cập trực tuyến

3
Public diplomacy an alternative diplomacy in foreign affairs' issues. Greek public diplomacy: capabilities and perspectives
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy an alternative diplomacy in foreign affairs' issues. Greek public diplomacy: capabilities and perspectives

Petropoulos, Sotirios

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy: An Alternative Diplomacy in Foreign Affairs' Issues. Greek Public Diplomacy: Capabilities and Perspectives

Petropoulos, Sotirios; NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA DEPT OF NATIONAL SECURITY AFFAIRS

Accession Number: ADA547922

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy gangnam style

Fouladvand, Hida; Ridder, Anne (advisor) ; Brown, John H. (advisor)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781303918018

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversification of Contemporary Diplomacy - the Rise of Dance Diplomacy

Michailovskyte, Giedre; Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Statsvetenskap

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for diplomacy

Hellebergshaugen, Veronica Dubourgh

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for diplomacy

Hellebergshaugen, Veronica Dubourgh

Toàn văn sẵn có

9
Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21

Quách, Thiêm; Nguyễn, Xuân Cường

Quách, T. (2015). Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9480

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s oil diplomacy: comparing Chinese economic statecraft in Angola and Brazil

Alves, Ana Cristina

Toàn văn sẵn có

11
Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014

Ngô, Minh Thảo

135 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10846

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

American statecraft for a global digital age: warfare, diplomacy and culture in a segregated world

El - Khairy, Omar A.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Reasonable Tact and Diplomacy”: Disease Management and Bovine Tuberculosis in North America: 1890 - 1950

Cox, Lisa; Mccook, Stuart

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Brazilian-Chilean bilateral relations: public diplomacy, nation branding and presidential diplomacy

Marcuzzo Do Canto Cavalheiro, C.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. public diplomacy towards Iran during the George W. Bush era : Die U.S. Public Diplomacy gegenüber dem Iran während der George W. Bush Regierung

Asgharirad, Javad; Prof. Dr. Ursula Lehmkuhl

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dragonomic diplomacy (De)code: a study on the causal relationship between Chinese economic diplomacy preference formation and the influence of multilateral economic regimes

Zhang, Shuxiu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking coercive diplomacy : a dynamic approach to NATO coercive diplomacy in Bosnia and Kosovo

Knutsen, Henning Køhler

Toàn văn sẵn có

18
U.S. Public Diplomacy Toward China
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Public Diplomacy Toward China

Keith, Sean Z

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expeditionary Diplomacy: A Security Challenge

Rathsack, Benjamin D; NATIONAL DEFENSE UNIV NORFOLK VA JOINT ADVANCED WARFIGHTING SCHOOL

Accession Number: ADA603158

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing International Business Constraints Through Business Diplomacy

Rui Monteiro

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.527  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.176)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (29)
 2. 1965đến1977  (60)
 3. 1978đến1990  (58)
 4. 1991đến2004  (674)
 5. Sau 2004  (2.422)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.786)
 2. Czech  (195)
 3. French  (75)
 4. Swedish  (40)
 5. Spanish  (30)
 6. Norwegian  (28)
 7. Slovak  (28)
 8. Portuguese  (25)
 9. German  (10)
 10. Chinese  (8)
 11. Catalan  (7)
 12. Italian  (5)
 13. Undetermined  (4)
 14. Vietnamese  (2)
 15. Hungarian  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...