skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 733  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Deprotonation of β-Diketiminate in Sterically Demanding β-(Diketiminato)lanthanide Complexes: Influence of Lanthanide Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprotonation of β-Diketiminate in Sterically Demanding β-(Diketiminato)lanthanide Complexes: Influence of Lanthanide Metals

Jiao, Rui ; Xue, Mingqiang ; Shen, Xiaodong ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

European Journal of Inorganic Chemistry, 03/2011, Vol.2011(9), pp.1448-1453 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ejic.201000759

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterobimetallic complexes of lanthanide and lithium metals with dianionic guanidinate ligands: Syntheses, structures and catalytic activity for amidation of aldehydes with amines.(Report)

Qian, Cunwei ; Zhang, Xingmin ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, March 1, 2010, Vol.695(5), p.747(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

6
Synthesis of Cationic N-Heterocyclic Carbene Lanthanide Bromide and the Influence of N-Heterocyclic Carbene and Lanthanide Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Cationic N-Heterocyclic Carbene Lanthanide Bromide and the Influence of N-Heterocyclic Carbene and Lanthanide Metals

Yao, Haisheng ; Zhang, Jinguo ; Zhang, Yong ; Sun, Hongmei ; Shen, Qi

Organometallics, 11/22/2010, Vol.29(22), pp.5841-5846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7333 ; E-ISSN: 1520-6041 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/om100562q

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Schiff base and lanthanide metals on the synthesis, stability, and reactivity of monoamido lanthanide complexes bearing two Schiff bases

Han, Fubin ; Teng, Qiaoqiao ; Zhang, Yong ; Wang, Yaorong ; Shen, Qi

Inorganic chemistry, 21 March 2011, Vol.50(6), pp.2634-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 21319780 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic102529d

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal centre effects on HNO binding in porphyrins and the electronic origin: metal's electronic configuration, position in the periodic table, and oxidation state

Yang, Liu ; Fang, Weihai ; Zhang, Yong

Chemical communications (Cambridge, England), 21 April 2012, Vol.48(32), pp.3842-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 22437041 Version:1 ; DOI: 10.1039/c2cc31016c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural diversity of 1,2,4-diazaphospholide complexes with alkali metals

Wan, Li ; Pi, Chengfu ; Zhang, Lan ; Zheng, Wenjun ; Weng, Linhong ; Chen, Zhenxia ; Zhang, Yong

Chemical Communications, 2008, Issue.19, pp.2266-2268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b800222c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gleeble experiments concerning dendrite re-melting and its role in microstructural evolution in spray formed high-alloy metals

Zhang, Yong ; Liu, Na ; Li, Zhou ; Zhang, Guoqing ; Yuan, Hua ; Xu, Wenyong ; Gao, Zhengjiang ; Mi, Jiawei

Rare Metals, 2011, Vol.30(Supplement 1), pp.401-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-011-0312-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of heavy metals in lignite during supercritical water gasification

Chen, Guifang ; Yang, Xinfei ; Chen, Shouyan ; Dong, Yong ; Cui, Lin ; Zhang, Yong ; Wang, Peng ; Zhao, Xiqiang ; Ma, Chunyuan

Applied Energy, 01 February 2017, Vol.187, pp.272-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; E-ISSN: 1872-9118 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption-pyrolysis technology for recovering heavy metals in solution using contaminated biomass phytoremediation

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Xu, Zhi ; Sun, Yang

Resources, Conservation & Recycling, February 2018, Vol.129, pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution, enrichment and source of heavy metals in Rizhao offshore area, southeast Shandong Province

Song, Hongying ; Liu, Jinqing ; Yin, Ping ; Zhang, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 June 2017, Vol.119(2), pp.175-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on Ultrasonic-Pulse Electrochemical Machining Compound Finishing for Hard and Brittle Metals

Zhang, Chengguang ; Zhang, Feihu ; Zhang, Yong

Advanced Science Letters, June 2012, Vol.12(1), pp.343-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-6612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
PM2.5 Pollution Level of Heavy Metals in Atmospheric Particles in Taiyuan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PM2.5 Pollution Level of Heavy Metals in Atmospheric Particles in Taiyuan

Zhang, Jun Qiu ; Yang, Hong ; Wang, Ying Te ; Zhang, Yong

Applied Mechanics and Materials, 3/2015, Vol.737, pp.491-494 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-7482 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.737.491

Toàn văn không sẵn có

16
ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS: ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS: ENVIRONMENT QUALITY OF LIAODONG BAY AND POLLUTION EVOLUTION OF HEAVY METALS

Zhang, Xianrong ; Zhang, Yong ; Ye, Qing ; Fan, Dejiang ; Bi, Shipu ; Wang, Liang ; Zhang, Xilin ; Kong, Xianghuai

Marine Geology & Quaternary Geology, 04/28/2012, Vol.32(2), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2012.02021

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals and environmental assessment of surface sediment of typical estuaries in eastern China

Bi, Shipu ; Yang, Yuan ; Xu, Chengfen ; Zhang, Yong ; Zhang, Xiaobo ; Zhang, Xianrong

Marine Pollution Bulletin, 15 August 2017, Vol.121(1-2), pp.357-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS OF THE AREA OF CIRCUM-BOHAI BAY AND ECOLOGICAL ENVIRONMENT ASSESSMENT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS OF THE AREA OF CIRCUM-BOHAI BAY AND ECOLOGICAL ENVIRONMENT ASSESSMENT

Lin, Manman ; Zhang, Yong ; Xue, Chunting ; Yu, Kaining ; Liu, Shanshan ; Bi, Shipu ; Hu, Gang

Marine Geology & Quaternary Geology, 2013, Vol.33(6), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2013.06041

Toàn văn không sẵn có

19
Potential of Pyrolysis for the Recovery of Heavy Metals and Bioenergy from Contaminated Broussonetia papyrifera Biomass
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of Pyrolysis for the Recovery of Heavy Metals and Bioenergy from Contaminated Broussonetia papyrifera Biomass

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Peng, Chi

BioResources, 02/01/2018, Vol.13(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1930-2126 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15376/biores.13.2.2932-2944

Toàn văn sẵn có

20
DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS AND ENVIRONMENT QUALITY EVALUATION FOR THE YANGTZE RIVER DELTAIC ECONOMIC ZONE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS AND ENVIRONMENT QUALITY EVALUATION FOR THE YANGTZE RIVER DELTAIC ECONOMIC ZONE

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Gong, Shuyun ; Yu, Kaining ; Lin, Manman ; Bi, Shipu

Marine Geology & Quaternary Geology, 2013, Vol.33(11), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2013.05063

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 733  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (700)
 2. Toàn văn trực tuyến (597)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (6)
 2. 2001đến2004  (20)
 3. 2005đến2008  (116)
 4. 2009đến2013  (207)
 5. Sau 2013  (382)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (728)
 2. Chinese  (33)
 3. French  (12)
 4. German  (4)
 5. Japanese  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Zhang,Yong
 4. Yong Zhang
 5. Shen, Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...