skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Designing interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing interfaces

Tidwell Jenifer

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011. - (005.4 TID 2011) - ISBN9781449379704

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Interaktive Systeme: Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaktive Systeme: Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung

Preim, Bernhard ; Dachselt, Raimund

eXamen.press

ISBN: 9783642054013 ; ISBN: 3642054013 ; E-ISBN: 9783642054020 ; E-ISBN: 3642054021 ; DOI: 10.1007/978-3-642-05402-0

Toàn văn sẵn có

4
Mastering ArcGIS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering ArcGIS

Price Maribeth Hughett

Boston, MA : Mc-Graw Hill Higher Education, c2004. - (910.2 PRI 2004) - ISBN0072865431

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Power GUI programming with VisualAge for C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power GUI programming with VisualAge for C++

Law William; Love Bob; Olson Bruce; Tsuji Hiroshi

New York : J. Wiley, 1997 - (005.13 POW 1997) - ISBN0471164828 (paper/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

7
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

8
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

9
A teaching and support tool for building formal models of graphical user-interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A teaching and support tool for building formal models of graphical user-interfaces

Reeves, Steve; University of Waikato. Department of Computer Science (Corporate Author)

Working paper series,

Toàn văn không sẵn có

10
Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules

Johnson, Jeff

ISBN: 012375030X ; ISBN: 9780123750303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagrammatic documentation for ribbon computing in Microsoft Office

Kaveh Farbeh-Tabrizi

Journal of Applied Computing and Information Technology, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2230-4398 ; E-ISSN: 2230-4398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Yahoo! User Interface Library 2.x Cookbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yahoo! User Interface Library 2.x Cookbook

Matt Snider

ISBN10: 1849511624 ; ISBN13: 9781849511629 ; E-ISBN10: 1849511632 ; E-ISBN13: 9781849511636

Toàn văn không sẵn có

13
Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering

Scheibmayr ; Sven

ISBN10: 3631650949 ; ISBN13: 9783631650943 ; E-ISBN10: 3653043158 ; E-ISBN13: 9783653043150

Toàn văn không sẵn có

14
Sketch-based Interfaces and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based Interfaces and Modeling

Joaquim Jorge ; Faramarz Samavati;; Jorge, Joaquim (Editor) ; Samavati, Faramarz (Editor)

ISBN: 9781848828117 ; ISBN: 184882811X ; E-ISBN: 9781848828124 ; E-ISBN: 1848828128 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aldridge in Action: Building a Visual Digital Interface

Gonzalez, Anita

Theatre Journal, 2016, Vol.68(4), pp.E-1-E-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-2882 ; E-ISSN: 1086-332X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Interfaces for Granular Synthesis of Sound by Fractal Organization

Rhys, Paul

Computer Music Journal, 2016, Vol.40(3), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9267 ; E-ISSN: 1531-5169

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Today is already yesterday: Growing up with the digital revolution

Blunt, Ashley Kalagian

Griffith REVIEW, No. 56, 2017: [168]-173

ISSN: 1839-2954

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Susan Kare: Design Icon

Hintz, Eric S

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(2), pp.48-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

19
Microsoft® Expression Blend® 4 Step by Step
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft® Expression Blend® 4 Step by Step

Kosinska, Elena ; Leeds, Chris

ISBN10: 0735639019 ; ISBN13: 9780735639010 ; E-ISBN10: 0735661871 ; E-ISBN13: 9780735661875

Toàn văn không sẵn có

20
JavaFX: a beginner's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX: a beginner's guide

Dimarzio, J. F.

ISBN: 9780071742405 ; ISBN: 0071742409 ; ISBN: 9780071742412 ; ISBN: 0071742417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (11)
 2. 1998đến2003  (9)
 3. 2004đến2008  (20)
 4. 2009đến2014  (31)
 5. Sau 2014  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (110)
 2. Catalan  (19)
 3. Spanish  (11)
 4. German  (3)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...