skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual bandwith

Reeves, Byron ; Nass, Clifford

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2000, Vol.43(3), pp.65-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual user interfaces: things that see

Crowley, James ; Coutaz, Joëlle ; Bérard, François

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.54-ff. [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with paper on the DigitalDesk. (computer augmented environment where paper gains electronic properties)

Wellner, Peirre

Communications of the ACM, July, 1993, Vol.36(7), p.86(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New paradigms for using computers

Selker, Ted

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LispView: Leverage Through Integration

Muller, Hans

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1991, Vol.34(9), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delivering the goods with Lisp

Barber, Richard ; Imlah, George

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.61-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What comes naturally

Oviatt, Sharon ; Cohen, Philip

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2000, Vol.43(3), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of current speech technology

Rudnicky, Alexander ; Hauptmann, Alexander ; Lee, Kai-Fu

Communications of the ACM, 01 March 1994, Vol.37(3), pp.52-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/175247.175252

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiagent systems and DARPA

Dyer, Douglas

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 1999, p.53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The O2 System

Deux, O

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1991, Vol.34(10), p.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making graphics physically tangible

Salisbury, Jr, J

Communications of the ACM, 01 August 1999, Vol.42(8), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/310930.310976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making usable, useful, productivity-enhancing computer applications

Gould, John ; Boies, Stephen ; Lewis, Clayton

Communications of the ACM, 03 January 1991, Vol.34(1), pp.74-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/99977.99993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responsive office environments

Elrod, Scott ; Hall, Gene ; Costanza, Rick ; Dixon, Michael ; Des Rivières, Jim

Communications of the ACM, 01 July 1993, Vol.36(7), pp.84-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/159544.159626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents that reduce work and information overload

Maes, Pattie

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents and creativity

Boden, Margaret

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LinkWinds: interactive scientific data analysis and visualization. (Linked Windows Interactive Data System) (High Performance Computing)

Jacobson, Allan S. ; Berkin, Andrew L. ; Orton, Martin N.

Communications of the ACM, April, 1994, Vol.37(4), p.43(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming by example

Lieberman, Henry

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2000, Vol.43(3), pp.72-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk in the telecommunications industry

Grochow, Jerrold

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1995, Vol.38(10), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual humans for validating maintenance procedures

Badler, Norman I ; Erignac, Charles A ; Liu, Ying

Communications of the ACM, July 2002, Vol.45(7), pp.56-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; PMID: 12238525 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative augmented reality

Billinghurst, Mark ; Kato, Hirokazu

Communications of the ACM, 01 July 2002, Vol.45(7), pp.64-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/514236.514265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (12)
 2. 1993đến1994  (18)
 3. 1995đến1996  (6)
 4. 1997đến1999  (20)
 5. Sau 1999  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Kai-Fu
 2. Imlah, George
 3. Plant, Robert
 4. Selker, Ted
 5. Kosaka, Kazuya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...