skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHEMICAL HAZARDS ARISING FROM SHALE GAS EXTRACTION/ZAGROZENIA CHEMICZNE ZWIAZANE Z EKSPLOATAJA GAZU LUPKOWEGO.(PRACA POGLADOWA)

Pakulska, Daria

Medycyna Pracy, Jan-Feb, 2015, Vol.66(1), p.99(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHOROBA SYMULATOROWA W SZKOLENIU PILOTÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH RÓŻNYCH TYPÓW STATKÓW POWIETRZNYCH

Wojciechowski, Przemysław ; Błaszczyk, Jan

Medycyna Pracy, 2019, Vol.70(3), pp.317-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00766

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IS WATER IN DENTAL UNITS MICROBIOLOGICALLY SAFE?/CZY WODA W UNITACH DENTYSTYCZNYCH JEST BEZPIECZNA?(ORIGINAL PAPER)(Report)

Michalkiewicz, Michal ; Ginter - Kramarczyk, Dobrochna ; Kruszelnicka, Izabela K.

Medycyna Pracy, Nov-Dec, 2015, Vol.66(6), p.763(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kawasaki disease among children in the United States

Ramphul, Kamleshun ; Mejias, Stephanie ; Joynauth, Jyotsnav

Reumatologia, 2019, Vol.57(4), pp.253-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346233 ; E-ISSN: 20849834 ; DOI: 10.5114/reum.2019.87618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODEL DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZINTEGROWANY Z OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ NAD PRACOWNIKAMI - ZAPOBIEGANIE NIEKTÓRYM TYPOM NOWOTWORÓW WŚRÓD KOBIET

Wiszniewska, Marta ; Magnuska, Jadwiga ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Pepłońska, Beata ; Hanke, Wojciech ; Kalinka, Jarosław ; Skręt-Magierło, Joanna ; Zadrożny, Marek ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(4), pp.439-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00665

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Environment and Self-Reported Health Status: A Multilevel Analysis

Malmstrom, Marianne ; Sundquist, Jan ; Johansson, Sven - Erik

The American Journal of Public Health, August, 1999, Vol.89(8), p.1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHROMIUM(VI) COMPOUNDS/NARAZENIE ZAWODOWE NA ZWIAZKI CHROMU(VI).(PRACA POGLADOWA)(Report)

Skowron, Jolanta ; Konieczko, Katarzyna

Medycyna Pracy, May-June, 2015, Vol.66(3), p.407(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO SELECTED ISOCYANATES IN POLISH INDUSTRY/ZAWODOWE NARAZENIE NA WYBRANE IZOCYJANIANY W POLSKIM PRZEMYSLE.(ORIGINAL PAPER)(Report)

Brzeznicki, Slawomir ; Bonczarowska, Marzena

Medycyna Pracy, May-June, 2015, Vol.66(3), p.291(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ODPOWIEDŹ AUTORÓW (26 WRZEŚNIA 2018) NA LIST DO REDAKCJI DOTYCZĄ CY ARTYKUŁU MODEL DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZINTEGROWANY Z OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ NAD PRACOWNIKAMI - ZAPOBIEGANIE NIEKTÓRYM TYPOM NOWOTWORÓW WŚRÓD KOBIET

Wiszniewska, Marta ; Pepłońska, Beata ; Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka ; Walusiak-Skorupa, Jolanta

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(6), pp.701-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTYMALIZACJA METODY OZNACZANIA SIARCZANU DIETYLU NA STANOWISKACH PRACY

Kowalska, Joanna ; Jeżewska, Anna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00713

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFIL PSYCHOLOGICZNY PILOTÓW SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH - ANALIZA TEMPERAMENTU, AGRESJI I SKŁONNOŚCI DO PODEJMOWANIA RYZYKA

Makarowski, Ryszard ; Piotrowski, Andrzej

Medycyna Pracy, 2017, Vol.68(5), pp.639-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RYZYKO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA PATOGENY KRWIOPOCHODNE U RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Gańczak, Maria ; Topczewska, Katarzyna

Medycyna Pracy, 2018, Vol.69(6), pp.685-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opieka nad chorym weteranem--obraz systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Departamencie Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych.
Taking care of the sick veteran--mental health care within the Department of Veterans Affairs, USA

Gedzior, Joanna S ; Depry, Dwayne R

Psychiatria polska, 2013, Vol.47(6), pp.1077-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2674 ; PMID: 25007539 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2014  (1)
 3. 2015đến2016  (4)
 4. 2017đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Walusiak-Skorupa, Jolanta
 2. Pepłońska, Beata
 3. Wiszniewska, Marta
 4. Lipińska-Ojrzanowska, Agnieszka
 5. Zadrożny, Marek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...