skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản CRCnetBASE (CRC Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Handbook of Statistical Analyses Using S-PLUS
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Handbook of Statistical Analyses Using S-PLUS

Everitt, Brian S.

E-ISBN: 9781420057492; ISBN: 9781584882800; ISBN: 9780429186806; ISBN: 9781138469402; ISBN: 9781138469402; ISBN: 9781584882800

Toàn văn không sẵn có

2
A human error approach to aviation accident analysis: The human factors analysis and classification system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A human error approach to aviation accident analysis: The human factors analysis and classification system

Douglas A. Wiegmann ; Scott A. Shappell

E-ISBN 0754618757 ; E-ISBN 9780754618737 ; E-ISBN 9780754681304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A Practical Guide to Database Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Guide to Database Design

Hogan, Rex

E-ISBN: 9781351265478; ISBN: 9781138578067; ISBN: 9781138578067; ISBN: 9781351265485

Toàn văn không sẵn có

4
Adaptive User Support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive User Support

Oppermann, Reinhard

E-ISBN: 9781351468923; ISBN: 9781315136660; ISBN: 9780805816556; ISBN: 9780805816556

Toàn văn không sẵn có

5
Advanced Electric Drive Vehicles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Electric Drive Vehicles

Emadi, Ali

Energy, Power Electronics, and Machines

E-ISBN: 9781466597709; ISBN: 9781315215570; ISBN: 9781138072855; ISBN: 9781138072855; ISBN: 9781466597693; ISBN: 9781466597693

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Advances in Affective and Pleasurable Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Affective and Pleasurable Design

Ji, Yong Gu

Advances in Human Factors and Ergonomics Series

E-ISBN: 9781439871195; ISBN: 9781439871188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Advances in Cognitive Ergonomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Cognitive Ergonomics

Salvendy, Gavriel ; Karwowski, Waldemar

Advances in Human Factors and Ergonomics Series

E-ISBN: 9781439834923; ISBN: 9781138116542; ISBN: 9781439834916

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Advances in Therapeutic Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Therapeutic Engineering

Yu, Wenwei ; Chattopadhyay, Subhagata ; Lim, Teik-Cheng ; Acharya, U. Rajendra

E-ISBN: 9781439871744; ISBN: 9781439871737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Advances in Usability Evaluation Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Usability Evaluation Part I

Soares, Marcelo M. ; Rebelo, Francesco

E-ISBN: 9781439870259; ISBN: 9781439870242; ISBN: 9781439870242; ISBN: 9780367381134; ISBN: 9780367381134; ISBN: 9781439870259; ISBN: 9780429110535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Basics of Game Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basics of Game Design

Moore, Michael

E-ISBN: 9781439867761; ISBN: 9781568814339; ISBN: 9781138427877; ISBN: 9781466538689

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Biodiversity Databases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biodiversity Databases

Curry, Gordon B. ; Humphries, Chris J.

Systematics Association Special Volumes

E-ISBN: 9781439832547; ISBN: 9780415332903; ISBN: 9781466540569

Toàn văn không sẵn có

12
Biomedical Informatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical Informatics

Lubliner, David J.

E-ISBN: 9781466596214; ISBN: 9781466596207; ISBN: 9781498742603; ISBN: 9781466596221

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Biomolecular EPR Spectroscopy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomolecular EPR Spectroscopy

Hagen, Wilfred Raymond

E-ISBN: 9781420059588; ISBN: 9781420059571

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Biosensors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosensors

Narang, Jagriti ; Pundir, C.S.

E-ISBN: 9789814745956; ISBN: 9789814745949; ISBN: 9789814745949; ISBN: 9789814745956; ISBN: 9781315156521; ISBN: 9789814745956

Toàn văn không sẵn có

15
Brain–Computer Interfaces Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interfaces Handbook

Nam, Chang S. ; Nijholt, Anton ; Lotte, Fabien

E-ISBN: 9781351231947; ISBN: 9780367375454; ISBN: 9781138748026; ISBN: 9781498773430; ISBN: 9781498773430; ISBN: 9781351231954; ISBN: 9780367375454; ISBN: 9781138748026; ISBN: 9781498773447

Toàn văn không sẵn có

16
Cognitive work analysis: Coping with complexity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive work analysis: Coping with complexity

Daniel P. Jenkins ; Neville A. Stanton ; Paul M. Salmon ; Guy H. Walker

E-ISBN 9780754670261 ; E-ISBN 9780754691846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Computational electronics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational electronics

Vasileska, Dragica

E-ISBN 1598290568 ; E-ISBN 1598290576 ; E-ISBN 9781598290561

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Coordinate Measuring Machines and Systems, Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinate Measuring Machines and Systems, Second Edition

Hocken, Robert J. ; Pereira, Paulo H.

Manufacturing Engineering and Materials Processing

E-ISBN: 9781420017533; ISBN: 9781574446524; ISBN: 9781138076891

Toàn văn không sẵn có

19
Cross-Cultural Design for IT Products and Services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Cultural Design for IT Products and Services

Rau, Pei-Luen ; Plocher, Tom ; Choong, Yee-Yin

E-ISBN: 9781439838747; ISBN: 9780429105906; ISBN: 9781439838747; ISBN: 9781439838730; ISBN: 9781439838730; ISBN: 9780367380564; ISBN: 9780367380564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Cross-Cultural Human-Computer Interaction and User Experience Design: A Semiotic Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Cultural Human-Computer Interaction and User Experience Design: A Semiotic Perspective

Brejcha, Jan

ISBN10: 1498702570 ; ISBN13: 9781498702577 ; E-ISBN10: 1498702589 ; E-ISBN13: 9781498702584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2006  (13)
 3. 2007đến2010  (42)
 4. 2011đến2015  (47)
 5. Sau 2015  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stanton, Professor Neville A.
 2. Stanton, Neville A
 3. Jenkins, Daniel P
 4. Salmon, Paul M.
 5. Wiklund, Michael E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...