skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 123.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.136 Science result. Hawaiian Arch

Dearmont L.H; Marin J.A

Texas : National science Foundation , 1993 - (551.4 PRO(136) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Annales de Chirurgie de la Main et du Membre supérieur, 1999, Vol.18(2), pp.167-171

ISSN: 1153-2424 ; DOI: 10.1016/S0753-9053(99)80074-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placebo-Controlled Trials in Osteoporosis — Proceeding with Caution

Rosen, Clifford J ; Khosla, Sundeep

The New England Journal of Medicine, 2010, Vol.363(14), pp.1365-1367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMsb1002227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.134, Vatuatu

Fox C.O

College Station, Tex : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(134) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.133, Initial reports. Part 2, Northeast Australia Margin

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects of concern: Caring for children during care proceeding

Beckett, Chris ; Mckeigue, Bridget

British Journal of Social Work, Oct, 2010, Vol.40(7), p.2086-2101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GSK lawyer is indicted on charges of obstructing FDA proceeding

Tanne, Janice Hopkins

BMJ, 17 November 2010, Vol.341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c6570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural transformation of pyridinium iodide proceeding in the solid state

Yoshida, Jun ; Fuchiwaki, Junta ; Nishikiori, Shin-ichi

CrystEngComm, 2011, Vol.13(14), pp.4635-4640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-8033 ; DOI: 10.1039/c1ce05193h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From 'two medicines' to 'One Health' and beyond

Zinsstag, Jakob ; Meisser, Andrea ; Schelling, Esther ; Bonfoh, Bassirou ; Tanner, Marcel

The Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 2012, Vol.79(2), pp.E1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00302465 ; E-ISSN: 22190635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135, Sientific result. Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(135) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.134 Vanuatu (New Hebriges)

Dearmont L.H

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(134) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.101, Part A. Initial report Bahamas

Rose W.D

Washington : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(101) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.138, Initial report. Part 1, Eastern equatorial Pacipic

Kennett D; Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.130, Initial report Ontong Java plateau

Barbu E.M

Washington : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(130) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.119, Initial report. Kerguelen plateau- prydz bay

Hare E; Mazzullo E.K

Washington : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(119) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rh( iii )-Catalyzed bilateral cyclization of aldehydes with nitrosos toward unsymmetrical acridines proceeding with CH functionalization enabled by a transient directing group

Hu, Weiming ; Zheng, Qingheng ; Sun, Song ; Cheng, Jiang

Chemical Communications, 2017, Vol.53(46), pp.6263-6266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c7cc03006a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the ocean drilling program. Vol.121, Initial reports. Broken ridge and ninety east ridge

Mazzullo E.K

Washington D.C. : NSF & JOI,Inc, 1989 - (551.4 PRO(121) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 123.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (6.975)
 2. 1957đến1971  (1.881)
 3. 1972đến1986  (6.551)
 4. 1987đến2002  (18.403)
 5. Sau 2002  (85.920)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (113.506)
 2. Spanish  (1.731)
 3. French  (1.583)
 4. German  (1.152)
 5. Chinese  (752)
 6. Portuguese  (545)
 7. Japanese  (515)
 8. Dutch  (439)
 9. Undetermined  (275)
 10. Korean  (255)
 11. Russian  (175)
 12. Italian  (77)
 13. Norwegian  (74)
 14. Czech  (62)
 15. Turkish  (19)
 16. Polish  (17)
 17. Lithuanian  (11)
 18. Arabic  (10)
 19. Ukrainian  (10)
 20. Slovak  (9)
 21. Romanian  (9)
 22. Vietnamese  (8)
 23. Finnish  (7)
 24. Danish  (7)
 25. Serbo-Croatian  (5)
 26. Hungarian  (3)
 27. Greek  (3)
 28. Persian  (2)
 29. Icelandic  (1)
 30. Hebrew  (1)
 31. Basque  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (443)
 2. J - Political science.  (72)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y.
 2. Liu, Yang
 3. Stewart S.K
 4. Yang, Jie
 5. Chen, Min

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...