skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: Subsidiary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Political Economy of Decentralization Reforms : Implications for Aid Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Decentralization Reforms : Implications for Aid Effectiveness

Eaton, Kent ; Kaiser, Kai ; Smoke, Paul J

Directions in Development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821388402 ; ISBN: 0821388401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Governance reform bridging monitoring and action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance reform bridging monitoring and action

Levy, Brian

ISBN: 0821370324 ; ISBN: 9780821370322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Better governance for development in the Middle East and North Africa enhancing inclusiveness and accountability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better governance for development in the Middle East and North Africa enhancing inclusiveness and accountability

Humphreys, Charles ; Banerji, Arup ; Weltbank

ISBN: 0821356356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public sector reform what works and why?: an IEG evaluation of World Bank support

World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 082137589X ; ISBN: 9780821375891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization in Client Countries : An Evaluation of World Bank Support, 1990-2007

Independent Evaluation Group

ISBN: 9780821376355 ; ISBN: 0821376357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
International Migration, Remittances, and the Brain Drain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration, Remittances, and the Brain Drain

Özden, Çağlar ; Schiff, Maurice

Trade and Development

ISBN: 9780821363720 ; ISBN: 0821363727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Public Institutions and Strengthening Governance : A World Bank Strategy Implementation Update

World Bank

ISBN: 0821354167 ; ISBN: 9780821354162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 世界銀行
  2. World Bank
  3. Bank, World.
  4. Independent Evaluation Group
  5. Özden, Caglar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...