skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.693.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahead of the market : the Zacks method for spotting stocks early--in any economy

Zacks Mitchell.

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
The Latest United States sanctions against Iran: What role to the WTO security exceptions?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Latest United States sanctions against Iran: What role to the WTO security exceptions?

G.D., Balan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31349

Truy cập trực tuyến

3
These United States : the questions of our past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

These United States : the questions of our past

Unger Irwin.; Unger Debi

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1986. - (E178.1 .U54 1986) - ISBN0139151095 (pbk. : v. 1);ISBN0139151338 (pbk. : v. 2)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Is Exchange Rate Pass-Through Declining - Evidence from Japanese Exports to the United States and Asial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Exchange Rate Pass-Through Declining - Evidence from Japanese Exports to the United States and Asial

Nguyen, Cam Nhung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12957

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Melvin Michael; Boyes William

South Western Cengage Learning; 2013 - (330)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American sociology from pre disciplinary to post normal

Turner Stephen P

Palgrave Macmillan; 2014 - (301.0973)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When private talk goes public gossip in American history

Palgrave Macmillan; 2014 - (302.24)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance

Rosen Harvey; Gayer Ted; Civan Abdülkadir

McGraw Hill; 2014 - (336.73)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Geography of China and the U S

Springer; 2014 - (915.1)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main problems in American history. Vol:1

Quint Howard H.; Albertson Dean; Cantor Milton

Illinois : The Dorsey press, 1968 - (973 QUI(1) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
"Ace" any test
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Ace" any test

Fry Ronald W.

Franklin Lakes, NJ : Career Press, c2000. - (LB3060.57 .F79 2000) - ISBN1564144607 (paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Designing And Leading Comprehensive School Counseling Programs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing And Leading Comprehensive School Counseling Programs

Brown Duane

Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole, 2005 - (371.4 BRO 2005) - ISBN9780534637248

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach for assessing wetland functions using hydrogeomorphic classification, reference wetlands, and functional indices

Smith R. Daniel

Washington, DC : U.S. Army Corps of Engineers, 1995 - (363 200)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Marriage and family : the quest for intimacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage and family : the quest for intimacy

Lauer Robert H.; Lauer Jeanette C

Boston : McGraw Hill, c2000 - (306.8 LAU 2000) - ISBN0072315725 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Men’s changing roles in the family
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men’s changing roles in the family

Lewis Robert A; Sussman Marvin B

New York : Haworth Press, c1986. - (305.31 MEN 1986) - ISBN0866565019;ISBN0866565027 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of American history : Bicentennial edition

Moris R.B

Washington : Happer & Row, 1976 - (973.03 ENC 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of employment counseling.

National Employment Counselors Association (U.S.)

[Washington] National Employment Counselors Association. - (HF5382.5.U5 J68) - ISSN0022-0787

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Marketing : principles & perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing : principles & perspectives

Bearden William O.; Ingram Thomas N; Laforge Raymond W

New York : McGraw-Hill/Irwin, c2004. - (658.8 BEA 2004) - ISBN0071214305 (International ed.);ISBN0072539097 (alk. paper);ISBN007286057X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年

林正義; 林碧炤

台北市 : 巨流圖書股份有限公司, 2009. - (327.730512 QUA 2009) - ISBN9577323375;ISBN9789577323378

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Dynamic business law : summarized cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic business law : summarized cases

Kubasek Nancy K

New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, c2013. - (KF889.85 .D96 2013) - ISBN9780078023774 (hbk. : alk. paper);ISBN0078023777 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 19.693.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.458.697)
 2. Toàn văn trực tuyến (19.692.100)
 3. Trong mục lục thư viện (1.797)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (423.199)
 2. 1955đến1970  (64.712)
 3. 1971đến1986  (186.862)
 4. 1987đến2003  (2.329.536)
 5. Sau 2003  (16.641.123)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18.208.394)
 2. German  (9.389)
 3. Spanish  (8.010)
 4. Czech  (5.627)
 5. French  (5.194)
 6. Undetermined  (3.310)
 7. Portuguese  (2.317)
 8. Chinese  (1.331)
 9. Italian  (558)
 10. Japanese  (439)
 11. Norwegian  (300)
 12. Turkish  (249)
 13. Russian  (169)
 14. Korean  (152)
 15. Dutch  (119)
 16. Polish  (88)
 17. Hungarian  (71)
 18. Danish  (68)
 19. Romanian  (53)
 20. Greek  (52)
 21. Slovak  (46)
 22. Lithuanian  (34)
 23. Arabic  (32)
 24. Ukrainian  (31)
 25. Finnish  (21)
 26. Persian  (18)
 27. Yiddish  (16)
 28. Vietnamese  (9)
 29. Hebrew  (8)
 30. Welsh  (5)
 31. Albanian  (4)
 32. Macedonian  (4)
 33. Serbo-Croatian  (3)
 34. Icelandic  (3)
 35. Armenian  (2)
 36. Burmese  (1)
 37. Malay  (1)
 38. Hindi  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Levin, Simon A.
 2. Solomon, Sean C.
 3. Kellis, Manolis
 4. Head, James W.
 5. Viegas, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...