skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mobile Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things

Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 11/2017, Vol.50(11), pp.38-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2017.4041350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards pressure-based feedback for non-stressful tactile notifications

Kettner, Romina ; Bader, Patrick ; Kosch, Thomas ; Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 19th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 04 September 2017, pp.1-8

ISBN: 9781450350754 ; ISBN: 1450350755 ; DOI: 10.1145/3098279.3122132

Toàn văn không sẵn có

3
Empirical Research through Ubiquitous Data Collection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Research through Ubiquitous Data Collection

Henze, Niels ; Shrazi, Alireza Sahami ; Schmidt, Albrecht ; Pielot, Martin ; Michahelles, Florian

Computer, 06/2013, Vol.46(6), pp.74-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2013.202

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Mobile Media and Social Networks

Häkkilä, Jonna ; Schmidt, Albrecht ; Mäntyjärvi, Jani ; Sahami, Alireza ; Åkerman, Panu ; Dey, Anind

Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 15 September 2009, pp.1-3

ISBN: 9781605582818 ; ISBN: 1605582816 ; DOI: 10.1145/1613858.1613982

Toàn văn không sẵn có

5
Pervasive Computing: Third International Conference, PERVASIVE 2005, Munich, Germany, May 8-13, 2005. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Computing: Third International Conference, PERVASIVE 2005, Munich, Germany, May 8-13, 2005. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Gellersen, Hans W (Editor) ; Want, Roy (Editor) ; Schmidt, Albrecht (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540260080 ; ISBN: 3540260080 ; DOI: 10.1007/b136550

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Sensor Context-Awareness in Mobile Devices and Smart Artifacts

Gellersen, Hans ; Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael

Mobile Networks and Applications, 2002, Vol.7(5), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1023/A:1016587515822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Modell, Architektur und Plattform für Informationssysteme mit Kontextbezug
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modell, Architektur und Plattform für Informationssysteme mit Kontextbezug

Schmidt, Albrecht ; Gellersen, Hans-Werner

Informatik - Forschung und Entwicklung, 11/2001, Vol.16(4), pp.213-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-3564 ; E-ISSN: 0949-2925 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s004500100096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-mediated mobile computing

Gellersen, Hans-W ; Beigl, Michael ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 1999 ACM symposium on applied computing, 28 February 1999, pp.416-418

ISBN: 1581130864 ; ISBN: 9781581130867 ; DOI: 10.1145/298151.298404

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There is more to context than location

Schmidt, Albrecht ; Beigl, Michael ; Gellersen, Hans-W

Computers & Graphics, 1999, Vol.23(6), pp.893-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; E-ISSN: 1873-7684 ; DOI: 10.1016/S0097-8493(99)00120-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2001  (1)
 3. 2002đến2004  (1)
 4. 2005đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, A
 3. Gellersen, Hans-W
 4. Beigl, Michael
 5. Gellersen, H.-W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...