skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 964  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet subject gateways revisited

Bawden, David ; Robinson, Lyn

International Journal of Information Management, Apr 2002, pp.157-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02684012 ; E-ISSN: 18734707 ; DOI: 10.1016/S0268-4012(01)00051-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of the performance of online databases in answering toxicology queries

Robinson, Lyn ; Mcilwaine, Ia ; Copestake, Philip ; Anderson, Christina

International Journal of Information Management, Feb 2000, pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02684012 ; E-ISSN: 18734707 ; DOI: 10.1016/S0268-4012(99)00056-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Swoger, Bonnie

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews: Feminismn

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, p.102

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Library Journal, p.93

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, Vol.139(7)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, Vol.139(8)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Swoger, Bonnie

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Swoger, Bonnie

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Library Journal, p.92

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Library Journal, Vol.137(5)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, Vol.140(18)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Swoger, Bonnie

Library Journal, p.108

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal, Vol.137(8)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Laguardia, Cheryl

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Golderman, Gail ; Connolly, Bruce

Library Journal, p.107

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

eReviews

Parrott, Kiera ; Sendaula, Stephanie ; Parrott, Kiera ; Sendaula, Stephanie

Library Journal

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 964  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (476)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (240)
 2. 2002đến2004  (311)
 3. 2005đến2007  (139)
 4. 2008đến2011  (116)
 5. Sau 2011  (158)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (953)
 2. French  (9)
 3. German  (3)
 4. Afrikaans  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Gregory, Gwen
 3. Rothke, Ben
 4. Wiley, Deborah
 5. Ohlhorst, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...