skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial ecology of wolverines at the southern periphery of distribution

Inman, Robert M. ; Packila, Mark L. ; Inman, Kristine H. ; Mccue, Anthony J. ; White, Gary C. ; Persson, Jens ; Aber, Bryan C. ; Orme, Mark L. ; Alt, Kurt L. ; Cain, Steven L. ; Fredrick, Jay A. ; Oakleaf, Bob J. ; Sartorius, Shawn S.

The Journal of Wildlife Management, May, 2012, Vol.76(4), p.778-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-541X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maktfaktor eller medløper? ; en revidering av Israel-lobbyen og amerikansk Midtøsten-politikk

Isaksen, Joachim Vogt ; Jakobsen, Tor Georg

Internasjonal politikk, 2013, Årg. 71, nr. 3, pp.348-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-577X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nobelpris for studier av vesikkeltransport
Nobel Prize for studies of vesicle transport

Prydz, Kristian

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2014, Vol.133(23-24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siste vers for Michael Jackson
The last verse for Michael Jackson

Raeder, Johan

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2012, Vol.131(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domstoladministrasjonen i USA

Juristkontakt, 2004, Årg. 38, nr 8, pp.20-21

ISSN: 0332-7590

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feil om eutanasi
Wrong about euthanasia

Materstvedt, L J ; Förde, R

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det vonde lyset - våkenhet og melankoli hos maleren Edward Hopper
The painful light - portraits of awakeness and melancholy by painter Edward Hopper

Skårderud, F

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akuttmedisinsk utdanning i USA
Emergency medicine education in USA

Björnsen, Lars Petter

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2010, Vol.130(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Norwegian  (6)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Packila, Mark L.
 2. Alt, Kl
 3. Mccue, Anthony J.
 4. Ræder, Johan
 5. Alt, Kurt L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...