skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duara, Prasenjit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and inner Asia -- China's Quest for National Identity edited by Lowell Dittmer and Samuel Kim

Duara, Prasenjit

The Journal of Asian Studies, Vol.53(1), p.165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multi-national state in modern world history: The Chinese experiment

Duara, Prasenjit

Frontiers of History in China, 2011, Vol.6(2), pp.285-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-3401 ; E-ISSN: 1673-3525 ; DOI: 10.1007/s11462-011-0130-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalism and the predicament of sovereignty: China, 1900-1945

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Oct 1997, Vol.102(4), pp.1030-1051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histoire et concurrence des temps

Duara, Prasenjit ; Bantigny, Ludivine

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 21 December 2012, Vol.N 117(1), pp.26-41

ISSN: 0294-1759 ; E-ISSN: 1950-6678

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and Globalization in China's Long Twentieth Century

Duara, Prasenjit

Modern China, January 2008, Vol.34(1), pp.152-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700407308141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Discourse of Civilization and Pan-Asianism

Duara, Prasenjit

Journal of World History, 2001, Vol.12(1), pp.99-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

7
China Inside Out
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Inside Out

Pál Nyíri, Joana Breidenbach

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9786155053962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Chapter 2. The Legacy of Empires and Nations in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 2. The Legacy of Empires and Nations in East Asia

Duara, Prasenjit

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Inner Asia -- Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic by Dru C. Gladney

Duara, Prasenjit

The Journal of Asian Studies, Vol.51(3), p.644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- The Presence of the Past: Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life (The Wilder House Series in Politics, History, and Culture) by Steven Kemper

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.98(3), p.930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Work: Asian Elites and National Identities

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.928-929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Pomeranz, Kenneth

The American Historical Review, Vol.102(4), p.1206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern

Lachmann, Richard

The American Journal of Sociology, Vol.109(4), pp.1040-1042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China [Book Review]

Duara, Prasenjit

China Journal, The, No. 59, Jan 2008: 142-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian nationalism: China, Taiwan, Japan, India, Pakistan, Indonesia, the Philippines. (Book Reviews)

Duara, Prasenjit

Pacific Affairs, Winter, 2001, Vol.74(4), p.583(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Hevia, James

Philosophy East and West, Vol.47(4), pp.603-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00318221 ; E-ISSN: 15291898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến2000  (4)
 3. 2001đến2007  (4)
 4. 2008đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duara, Prasenjit
 2. Duara, P
 3. Prasenjit Duara
 4. Brook, Timothy
 5. Gladney, Dru C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...