skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Avritzer, Leonardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization And Citizenship In Latin America: The Emergence of Institutional Forms of Participation

Avritzer, Leonardo

Latin American Research Review, 2008, Vol.43(2), pp.282-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia, escala y participación. Reflexiones desde las instituciones participativas brasileñas

Avritzer, Leonardo ; Ramos, Alfredo

Revista Internacional de Sociología, 01 September 2016, Vol.74(3), p.e040 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-9712 ; E-ISSN: 1988-429X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicialização da política no Brasil: ver além do constitucionalismo liberal para ver melhor

Avritzer, Leonardo ; Marona, Marjorie Corrêa

Revista Brasileira de Ciência Política, 01 December 2014, Issue 15, pp.69-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2178-4884 ; E-ISSN: 2178-4884 ; DOI: 10.1590/0103-335220141504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corrupção e controles democráticos no Brasil
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrupção e controles democráticos no Brasil

Avritzer, Leonardo; Filgueira, Fernando

Textos para Discussão - CEPAL/IPEA, Issue 32

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instituições participativas e desenho institucional: algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático

Avritzer, Leonardo

Opinião Pública, 01 June 2008, Vol.14(1), pp.43-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0191 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/S0104-62762008000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Portuguese  (3)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...