skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Building financial models : a guide to creating and interpreting financial statements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building financial models : a guide to creating and interpreting financial statements

Tjia John S.

New York : McGraw-Hill, c2004. - ISBN0071442820 (electronic bk.);ISBN9780071442824 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

2
The physics of communication : proceedings of the XXII Solvay Conference on Physics : Delphi Lamia, Greece, 24-29 November 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physics of communication : proceedings of the XXII Solvay Conference on Physics : Delphi Lamia, Greece, 24-29 November 2001

Solvay Conference on Physics (22nd : 2001 : Delphi Lamia, Greece); Antoniou I; Sadovnichiĭ V. A; Walther Hansjoachim

[River Edge] New Jersey : World Scientific, c2003. - (621.382 PHY 2003) - ISBN9812384499

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews in computational chemistry. Volume 19

Lipkowitz Kenny B; Larter Raima; Dundari Thomas R; Boyd Donald B

New Jersey : Wiley - VCH, 2003 - (542 REV(19) 2003) - ISSN1069-3599

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Diffracted Literature

Balpe, Jean-Pierre

Leonardo, 2004, Vol.37(5), pp.385-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-094X ; E-ISSN: 1530-9282

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El libro electrónico

Rodríguez Illera, José Luis

El Profesional de la Informacion, 2003, Vol. 12, num. 6, p. 482-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-6710

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic libraries and the emergence of new service paradigms

Moyo, Lesley M

The Electronic Library, 01 June 2004, Vol.22(3), pp.220-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410541615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading, Writing, and Publishing Digital Text

Boone, Randall ; Higgins, Kyle

Remedial and Special Education, 2003, Vol.24(3), p.132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-9325 ; E-ISSN: 1538-4756

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Book Production and Supply Chain Management

Calvert, Philip;

Online Information Review, 01 April 2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410531727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Books Go to College

Bell, Lori ; Mccoy, Virginia ; Peters, Tom

Library Journal, 2002, Vol.127(8), p.44

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change implications related to electronic educational resources

Ashcroft, Linda ; Watts, Chris

Online Information Review, 01 August 2004, Vol.28(4), pp.284-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410553778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ebooks: Neither E, Nor Books Paper for the O'Reilly Emerging Technologies Conference, 2004

Doctorow, Cory

Toàn văn sẵn có

12
Global Monitoring Report 2004 Policies and Actions for Achieving the Millennium Development Goals and Related Outcomes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Monitoring Report 2004 Policies and Actions for Achieving the Millennium Development Goals and Related Outcomes

World Bank Staff ;World Bank, , Policy;; Imf ; World Bank

ISBN: 0821358596 ; ISBN: 9780821358597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Institutional Economics of Water A Cross-Country Analysis of Institutions and Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Institutional Economics of Water A Cross-Country Analysis of Institutions and Performance

Saleth, R. Maria; Dinar, Ariel ; Saleth, R. Maria

ISBN: 0821356569 ; ISBN: 9780821356562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Little Green Data Book 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Little Green Data Book 2004

World Bank;; World Bank

ISBN: 0821357344 ; ISBN: 9780821357347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Nation in the Village
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation in the Village

Stauter - Halsted, Keely

ISBN: 9780801489969

Toàn văn sẵn có

16
2003 Annual Review of Development Effectiveness The Effectiveness of Bank Support for Policy Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2003 Annual Review of Development Effectiveness The Effectiveness of Bank Support for Policy Reform

Anderson, Jr. , Robert John; Anderson, Jr. , Robert John

ISBN: 082135938X ; ISBN: 9780821359389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The end of the west
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the west

Flores-Williams, Jason

Latino literature

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Annual World Bank Conference on Development Economics 2003 The New Reform Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual World Bank Conference on Development Economics 2003 The New Reform Agenda

Pleskovic, Boris ; Stern, Nicholas;; World Bank

ISBN: 0821353861 ; ISBN: 9780821353868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Connecting Cities with Macro-economic Concerns The Missing Link
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting Cities with Macro-economic Concerns The Missing Link

Freire, Mila; Polèse, Mario ; Freire, Mila

ISBN: 0821356739 ; ISBN: 9780821356739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
World Development Report 2004 Making Services Work for Poor People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Development Report 2004 Making Services Work for Poor People

World Bank;; World Bank

ISBN: 082135468X ; ISBN: 9780821354681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (62)
 2. Spanish  (24)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. lt
 2. gt
 3. U+0301&amp
 4. World Bank Staff
 5. World Bank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...