skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Diplomatie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Education: A Changing Global Landscape

Mcgill Peterson, Patti

International higher education, 2014, Issue 75, pp.2-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-0613 ; E-ISSN: 2372-4501

Toàn văn sẵn có

2
Taiwan's Soft Power and Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's Soft Power and Public Diplomacy

Rawnsley, Gary D.

Journal of Current Chinese Affairs, 09/2014, Vol.43(3), pp.161-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1026 ; E-ISSN: 1868-4874 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/186810261404300307

Toàn văn sẵn có

3
21st Century Global Health Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

21st Century Global Health Diplomacy

Novotny, Thomas E ; Kickbusch, Ilona ; Told, Michaela

ISBN: 9789814355155 ; E-ISBN: 9789814355179 ; E-ISBN: 9789814522069 ; DOI: 10.1142/8178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The globalization of public health: the first 100 years of international health diplomacy

Fidler, David P

Bulletin of the World Health Organization, January 2001, Vol.79(9), pp.842-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862001000900009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic globalization : pilgrimage, capitalism, democracy, and diplomacy

Bianchi, Robert

E-ISBN13: 9789814508445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Diplomacy: West Germany, the Soviet Union and the Oil Crises of the 1970s

Bösch, Frank

Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 1 January 2014, Vol.39(4 (150)), pp.165-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01726404

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A symbiotic relationship: Norwegian diplomacy and Norwegian journalism on war and peace in Guatemala

Roy Krøvel

Conflict & Communication Online, 01 April 2011, Vol.10(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1618-0747

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy : the humanizing factor

Schneider, Cynthia P

International cultural policies and power, pp. 101-112

ISSN: ; ISBN: 978-0-230-23527-4

Toàn văn sẵn có

9
Diplomacy : Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : Theory and Practice

Berridge, G. R.

E-ISBN: 9780230379275 E-ISBN: 0230379273 DOI: 10.1057/9780230379275 ISBN: 9781403993106 ISBN: 9781403993113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
International business diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International business diplomacy

Olivas-Lujan, Miguel R. ;Bondarouk, Tanya ;Ruël, Huub;; Ruël, Huub

ISBN: 9781787430822 ; E-ISBN: 9781787430815 ; E-ISBN: 9781787432550

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and the religious question: Mazarin, Cromwell and the treaties of 1655 and 16571

Smith, David L

E-rea, 14 July 2014

E-ISSN: 1638-1718 ; DOI: 10.4000/erea.3745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World in Paris and Ireland too: The French Diplomacy of Sinn Féin, 1919-1921

Ranger, Pierre

Études irlandaises, 30 September 2011, pp.39-57

ISSN: 0183-973X ; E-ISSN: 2259-8863 ; DOI: 10.4000/etudesirlandaises.2333

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

Parsi, Trita

E-ISBN: 9780300183771 ; DOI: 10.12987/9780300183771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary Of Diplomacy

Berridge, G. ; Lloyd, L.;

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Diplomacy and Early Modern Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Early Modern Culture

Adams, Robyn; Cox, Rosanna;; Adams, Robyn ; Cox, Rosanna

ISBN: 978-1-349-31626-7 ; E-ISBN: 978-0-230-29812-5 ; DOI: 10.1057/9780230298125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
International Diplomacy and the Olympic Movement : The New Mediators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy and the Olympic Movement : The New Mediators

Beacom, Aaron

E-ISBN: 9781137032942 E-ISBN: 1137032944 DOI: 10.1057/9781137032942 ISBN: 9780230241060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Searching for a Cultural Diplomacy: Explorations in culture and international history series 6.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for a Cultural Diplomacy: Explorations in culture and international history series 6.

Jessica C.E. Gienow-Hend Mark C. Donfried

ISBN10: 1845457463 ; ISBN13: 9781845457464 ; E-ISBN10: 1845459946 ; E-ISBN13: 9781845459949

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The origins of soviet American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of soviet American diplomacy

Browder, Robert Paul

E-ISBN 1400878357 ; E-ISBN 9780691624020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in the 21st Century

Lee, Sook Jong;; Lee, Sook Jong (Editor)

ISBN: 9781137596598 ; ISBN: 1137596597 ; E-ISBN: 9781137593597 ; E-ISBN: 1137593598 ; DOI: 10.1057/978-1-137-59359-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and Other Essays

Berridge, G.R.

E-ISBN: 9780230309029 E-ISBN: 023030902X DOI: 10.1057/9780230309029 ISBN: 9780230291850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (94)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (13)
 2. 1997đến2002  (6)
 3. 2003đến2007  (27)
 4. 2008đến2013  (108)
 5. Sau 2013  (127)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (173)
 2. French  (158)
 3. German  (20)
 4. Spanish  (13)
 5. Portuguese  (9)
 6. Italian  (3)
 7. Dutch  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haine, Jean-Yves
 2. Hayes, Peter
 3. Gayte, Marie
 4. Berridge, Geoff
 5. Douyon, Denis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...