skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Trường đại học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. T2, Dùng cho học sinh ngành Hoá các trường ĐHTH và ĐHSP

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhân

H. : ĐH và THCN , 1978 - (546 HO-C(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển chọn và hệ thống hoá nội dung các đề thi môn hoá học hoá hữu cơ : dùng cho học sinh ôn luyện thi vào các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Tập 1

Dương Hoàng Giang

H. : ĐHQGHN, 2005 - (540 DU-G(1) 2005)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học chất keo : dịch từ bản tiếng Nga xuất bản năm 1964. Tập 2

Voiutski S.S.; Lê Nguyên Tảo người dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973 - (541 VOI(2) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá lý. T2, Dịch từ bản tiếng Nga xuất bản năm 1967

Daniels F.; Alberty R; Nguyễn Xuân Thắng; Phạm Ngọc Thanh

H. : ĐH và THCN , 1972 - (541.3 DAN(2) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá lý: Dịch theo bản tiếng Nga xuất bản năm 1967. Tập 1

Daniels F.; Alberty R; Nguyễn Xuân Thắng; Phạm Ngọc Thanh

H. : ĐH và THCN, 1971 - (541 DAN(1) 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Vietnamese  (4)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...