skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chuang, Lewis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Cognitive Assistance with Mobile Electroencephalography: A Case Study with In-Situ Projections for Manual Assembly

Kosch, Thomas ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht ; Chuang, Lewis

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 19 June 2018, Vol.2(EICS), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2573-0142 ; DOI: 10.1145/3229093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust Gaze Features for Enabling Language Proficiency Awareness

Karolus, Jakob ; Wozniak, Paweł ; Chuang, Lewis ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.2998-3010

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025601

Toàn văn không sẵn có

3
Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Tracking and Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. ETVIS 2015

Burch, Michael ;Chuang, Lewis ;Fisher, Brian ;Schmidt, Albrecht ;Weiskopf, Daniel;; Hege, Hans-Christian (Editor) ; Hoffman, David (Editor) ; Johnson, Christopher R (Editor) ; Polthier, Konrad (Editor) ; Rumpf, Martin (Editor) ; Burch, Michael (Editor) ; Chuang, Lewis (Editor) ; Fisher, Brian (Editor) ; Schmidt, Albrecht (Editor) ; Weiskopf, Daniel (Editor)

Mathematics and Visualization

ISBN: 9783319470238 ; ISBN: 331947023X ; E-ISBN: 9783319470245 ; E-ISBN: 3319470248 ; DOI: 10.1007/978-3-319-47024-5

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading the mobile brain: from laboratory to real-world electroencephalography

Glatz, Christiane ; Ditz, Jonas ; Kosch, Thomas ; Schmidt, Albrecht ; Lahmer, Marie ; Chuang, Lewis

Proceedings of the 16th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 26 November 2017, pp.573-579

ISBN: 9781450353786 ; ISBN: 1450353789 ; DOI: 10.1145/3152832.3156560

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient Notification Environments (Dagstuhl Seminar 17161)

Chuang, Lewis ; Gehring, Sven ; Kay, Judy ; Schmidt, Albrecht; Herbstritt, Marc

DOI: 10.4230/DagRep.7.4.38

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chuang, Lewis
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Schmidt, A.
  4. Chuang, L.L.
  5. Kosch, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...