skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eksponering for stöy ved ortopediske prosedyrer
Exposure to noise during orthopedic procedures

Watts, Elin ; Brenno, Pål ; Söstrand, Per ; Lillelund, Kristine ; Danielsen, Tor Erik

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2012, Vol.132(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hörselskadlig examination
Examination harmful for the hearing

Laurent, Claude ; Hörnsten, Jan

Läkartidningen, 2014, Vol.111(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bristen på tystnad. Det öppna kontorslandskapet - ett växande arbetsmiljöproblem
Lack of silence. The open-plan office - a growing occupational environmental problem

Ekholm, Marie-Louise

Läkartidningen, 2011, Vol.108(22-23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frihet i arbetet: En kvalitativ studie kring vad som skapar frihet i arbetet för anställda

Nyman, Camilla ; Sivefäldt Österman, Sara; Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barnutredares upplevelser och hantering av känslor i yrket: En fenomenologisk studie om hur polisens barnutredare upplever och hanterar känslor i yrket

Ångnell Baliakos, Irini; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

I slutändan var det du som valde att arbeta för mycket.: Varför tjänstemän i en barnrättsorganisation har svårigheter att avgränsa sig i sitt arbete

Andersson, Moa ; Oskarson, Frida; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

7
Att förvandla hobby till försörjning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Att förvandla hobby till försörjning

Ivarsson, Lars

Arbete: Passion och exploatering, pp.67-85 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 1404-8426 ; ISSN: 1404-8426 ; ISSN: 1404-8426

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do Teachers and Personnel in Preschool and School in a Swedish Municipality Look upon their Work with Children in Need of Special Educational Support? 2nd edition, revised version

Lindqvist, Gunilla

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse: En kvantitativ studie om sambanden mellan olika psykosociala arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse bland de anställda i Sverige

Kazemi, Kevin; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workplace learning: a study of how companies can stimulate the learning of the employees.
Lära på arbetsplatsen: en studie av hur företag kan främja anställdas lärande.

Lyckelid, Frida ; Christensson Dahlén, Tina; Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Jag vet inte om det är den här Swedbank-andan eller vad sjutton det är": En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön på Swedbank

Sarah, Emanuelsson ; Sarah, Johansson; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are prisons neccesary?: A case study of socialist agitation and influence on the Swedish legal system during 1880-1900
Äro fängelser nödvändiga?: Socialistisk agitation och påverkan på det svenska rättssystemet 1880-1900

Runbäck, David; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA:s vara eller icke vara: En svensk tidningsstudie om inställning till USA:s medverkan i Vietnamkriget.

Jonsson, Calle; Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motverkar fysisk aktivitet sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa?: En kvantitativ studie om kopplingen mellan arbetslivsförhållanden, psykisk ohälsa och fysisk aktivitet.

Gosto, Emana ; Kalavros, Annie; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial work environment in the welfare sector: Job demands, job resources, and personal resources and the importance of organized occupational health interventions
Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn: Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

Nylén, Eva Charlotta; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

ISBN: 978-91-7649-895-8 ; ISBN: 978-91-7649-896-5

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Dreaming away and looking at nothing”: - How canteachers identify students with concentration difficulties
”Drömmer sig bort och tittar på ingenting”: - Hur kan lärare upptäcka elever med koncentrationssvårigheter

Bojic, Danijela ; Preteni, Fitore; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn: Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

Nylén, Eva Charlotta

2017

ISBN: 9789176498958 ; ISBN: 9789176498965

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

May knowledge development lead to excess knowledge?: an empirical survey in how firms manage knowledge according to need
Kan kompetensutveckling leda till överflödig kunskap?: en empirisk undersökning av ett företags kompetensutveckling

Svensson, Maria ; Claar, Johanna ; Thorman, Isabell; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial work environment - A comparison between two departments in industry
Robotar är hårda - Människor är mjuka: En jämförelse av upplevd psykosocial arbetsmiljö mellan två avdelningar inom industrin

Bleckert, Sophia ; Olsson, Madelene; Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddies on the Road: Improving long haul truck drivers’ leisure time

Uttberg, Julia

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 88  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2005  (4)
 3. 2006đến2010  (11)
 4. 2011đến2015  (37)
 5. Sau 2015  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen  (5)
 2. Svärd, Sven-Erik  (4)
 3. Lindqvist, Gunilla  (4)
 4. Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)  (4)
 5. Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan  (4)
 6. Swedish National Data Service; Uppsala University, Department of Government  (4)
 7. Swedish National Data Service; Arbetsmiljöfonden; National Institute for Working Life, Work and Health; Swedish Confederation of Professional Associations  (3)
 8. Aronsson, Gunnar  (3)
 9. Ivarsson, Lars  (3)
 10. Härenstam, Annika  (3)
 11. Bejerot, Eva  (3)
 12. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi  (3)
 13. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI  (3)
 14. Swedish National Data Service; Swedish Research Council; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Working Life and Social Research; Umeå University, Department of Sociology  (2)
 15. Swedish National Data Service; Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Social Research; Umeå University, Department of Sociology  (2)
 16. Marklund, Staffan  (2)
 17. Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle  (2)
 18. Ekholm, Marie-Louise  (1)
 19. Laurent, Claude  (1)
 20. Hörnsten, Jan  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (79)
 2. English  (36)
 3. Norwegian  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...