skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88.729  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding European Foreign Policy

Brian White

2001 - (327,4)

Truy cập trực tuyến

2
Foreign policy of Choson state in 1864-1910 period
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy of Choson state in 1864-1910 period

Lê, Nguyễn, Văn Ánh Đình Chỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19707

Truy cập trực tuyến

3
The East Asia security environment in the beginning of the twenty-first century and the adjustments in Vietnamese foreign policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East Asia security environment in the beginning of the twenty-first century and the adjustments in Vietnamese foreign policy

Pham, Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30048

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Monde Diplomatique

ISSN0026-9395

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezopasnostʹ Evrazii

ISSN1607-7334

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krasnai︠a︡ zvezda

ISSN0023-4559

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vereinte Nationen

ISSN0042-384X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

White papers of Japan 1994-1995 : Annanal Abstracts of official reports and statistic of the Japanese goverument

[KNXB] : The Japan In titute of international Affairs , 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense and security electronics

ISSN1084-2829

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense electronics

ISSN0278-3479

Truy cập trực tuyến

11
Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?

Chu, Thanh Van

Chu, T. V. (2018). Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 172-178; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63158; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4312

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Army Logistician

ISSN0004-2528

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures & conflits

ISSN1157-996X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust & verify

ISSN0966-9221

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Internationale Beziehungen

ISSN0946-7165

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace watch

ISSN1080-9864

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Warfare

ISSN1058-0123

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista cubana de medicina militar

ISSN0138-6557

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Croatian International Relations Review

ISSN1331-1182

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of military and strategic studies

ISSN1488-559X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 88.729  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (390)
 2. 1959đến1973  (837)
 3. 1974đến1988  (2.869)
 4. 1989đến2004  (22.474)
 5. Sau 2004  (60.892)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77.004)
 2. Portuguese  (911)
 3. Spanish  (774)
 4. French  (441)
 5. German  (392)
 6. Czech  (232)
 7. Undetermined  (200)
 8. Slovak  (196)
 9. Swedish  (128)
 10. Russian  (119)
 11. Turkish  (108)
 12. Italian  (94)
 13. Danish  (91)
 14. Dutch  (84)
 15. Finnish  (69)
 16. Korean  (66)
 17. Greek  (65)
 18. Polish  (64)
 19. Norwegian  (59)
 20. Romanian  (53)
 21. Hungarian  (43)
 22. Lithuanian  (38)
 23. Chinese  (29)
 24. Persian  (20)
 25. Arabic  (15)
 26. Icelandic  (14)
 27. Serbian  (10)
 28. Japanese  (10)
 29. Ukrainian  (7)
 30. Serbo-Croatian  (5)
 31. Macedonian  (4)
 32. Albanian  (1)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Stephens, Bret
 3. Ataman,Muhittin
 4. Takeyh, Ray
 5. Rose, Gideon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...