skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Esthétique du design urbain

Paetzold, Heinz ; Rollet, Brigitte

Diogène, 2011, Vol.233-234(1), pp.91-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0419-1633 ; E-ISSN: 2077-5253 ; ISBN: 9782130587071 ; ISBN: 2130587070 ; DOI: 10.3917/dio.233.0091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promišljanje tolerancije

Paetzold, Heinz

STATUS Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, 2004, Issue 05, pp. 034-043

ISSN: 1512-8679

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRANCIS BACONS IDOLENLEHRE: Versuch einer systematischen Interpretation

Paetzold, Heinz

Archiv für Begriffsgeschichte, 1 January 1985, Vol.29, pp.26-46

ISSN: 00038946

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zentrum, Peripherie, Zone, Globalisierung : Umrisse einer zeitgenössischen kritischen Philosophie der Stadtkultur

Paetzold, Heinz

DOI: 10.25643/BAUHAUS-UNIVERSITAET.1217

Toàn văn sẵn có

5
Assessing Neo-Marxist Aesthetics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Neo-Marxist Aesthetics

Jones, Michael T. ; Paetzold, Heinz

New German Critique, 21/1976, Issue 8, p.180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094033X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/487729

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz (Book Review)

Paetzold, Heinz

Zeitschrift für philosophische Forschung, 1 July 1974, Vol.28(3), pp.474-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00443301 ; E-ISSN: 14392615

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (1)
 2. 1976đến1984  (1)
 3. 1985đến1999  (1)
 4. 2000đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. English  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paetzold, Heinz
 2. Heinz Paetzold
 3. Rollet, Brigitte
 4. Jones, Michael T.

theo chủ đề:

 1. Philosophy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...