skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

PLoS Biology, 2015, Vol.13(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002343 ; PMCID: 4684297 ; PMID: 26682753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

2015, Vol.13(10), p.e1002280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic structure of the southeastern United States loggerhead turtle nesting aggregation: evidence of additional structure within the peninsular Florida recovery unit

Shamblin, Brian ; Dodd, Mark ; Bagley, Dean ; Ehrhart, Llewellyn ; Tucker, Anton ; Johnson, Chris ; Carthy, Raymond ; Scarpino, Russell ; McMichael, Erin ; Addison, David ; Williams, Kristina ; Frick, Michael ; Ouellette, Stefanie ; Meylan, Anne ; Godfrey, Matthew ; Murphy, Sally ; Nairn, Campbell

Marine Biology, 2011, Vol.158(3), pp.571-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-010-1582-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Designing a Platform for Ethical Citizen Science: A Case Study of CitSci.org
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Platform for Ethical Citizen Science: A Case Study of CitSci.org

Lynn, Stacy J. ; Kaplan, Nicole ; Newman, Sarah ; Scarpino, Russell ; Newman, Greg

Citizen Science: Theory and Practice, 03/08/2019, 03/08/2019, 2019, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2057-4991 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5334/cstp.227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

CitSci.org : a comprehensive citizen science support platform

Newman, Greg ; Kaplan, Nicole ; Scarpino, Russell ; Lynn, Stacy ; Laituri, Melinda ; Fauver, Brian; Colorado State University. Libraries; Colorado State University. Libraries

DOI: 10.25675/10217/167283

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scarpino, Russell
  2. Newman, Greg
  3. Kaplan, Nicole
  4. Russell Scarpino
  5. Wang, Yiwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...